Tekes rahoittaa ICT-osaajien siirtymistä pk-yrityksiin

27.08.2015

Tekes voi maksaa puolet ensimmäisen vuoden palkasta, kun pk-yritys rekrytoi mm. Microsoftilta vapautuvia digiosaajia.

Alkusyksyn aikana niin Microsoftissa kuin Suomen muissakin it-yrityksissä on käyty yt-neuvotteluja. Niiden myötä työmarkkinoille vapautuu kansainvälisen tason digiammattilaisia, joiden osaaminen on tärkeää saada käyttöön suomalaisessa yrityskentässä.

Siksi Tekes on käynnistänyt Digiboosti-ohjelman, jonka kautta autetaan mm. Microsoftilta vapautuvien henkilöiden palkkaamista pk-yritysten t&k-tehtäviin sekä edistää heidän ryhtymistään yrittäjiksi.

Yrityksen palkatessa uuden työntekijän digitaalisuuteen liittyviin t&k-tehtäviin, Tekes maksaa puolet digiosaajan palkasta vuoden ajan. Palkattava digiosaaja voi tulla mistä tahansa yrityksestä.

Kullanarvoista osaamista olisi tarjolla perinteisille toimialoille liiketoiminnan digitalisoimisessa, sanoo johtaja Mika Lautanala Tekesistä:

–Kaikki minkä voi digitalisoida, ja mitä ei vielä ole digitalisoitu, tulee digitalisoitumaan. Kansainvälisyyttä ja kasvua hakevien pk-yrityksien tulisi nähdä tilaisuutensa, kun ne saavat vielä rahoituksellista boostia Tekesiltä.

Lue lisätietoja Digiboosti-ohjelmasta.