Telia uudisti brändinsä asiakkaiden silmissä yhdessä yössä

03.05.2017

Sonera muuttui maaliskuussa yhdessä yössä niin fyysisesti kuin digitaalisesti Teliaksi. Silloin neljä brändiä sulautui yhdeksi. Sonera, Tele Finland, DataInfo ja Cygate muuttuivat Teliaksi. Muutos oli Suomen mittakaavassa valtava ja se toteutettiin vauhdilla, vaikka valmistelua oli kulisseissa tehty satojen työntekijöiden voimin jo yli vuoden ajan, kertoo Telian IPR- ja tavaramerkkijohtaja Kirsi Ekström.

Brändimuutoksen vuoksi miltei 200 järjestelmää, miljoona logoa ja 80 kauppaa päivitettiin visuaalisesti yhdessä yössä.

– Teimme tämän muutoksen koska halusimme kokonaisvaltaisesti uudistaa sekä ulkoisen brändimme että sisäisen yrityskulttuurimme. Telialla työskentelee Suomessa yli 3000 ihmistä, jotka piti saada mukaan muutokseen. Brändäämisen onnistuminen vaatii asiakasmarkkinoinnin lisäksi myös valtavan määrän sisäistä työtä oman henkilöstön sitouttamiseksi, korostaa Ekström.

”Haluamme ottaa kantaa”

– Meille ei enää riitä hyvien tuotteiden ja palveluiden myyminen. Avarakatseisuus ja suvaitsevaisuus ovat meidän arvojamme. Haluamme ottaa enemmän yhteiskunnallisesti kantaa ja olla mukana luomassa maailmaa, jossa kaikki voivat kuulua joukkoon. Mainosvideomme ovatkin herättäneet monenlaisia mielipiteitä ja se onkin tarkoituksemme.

Suomi kilpailijoitaan jäljessä tavaramerkkien suojaamisessa

Hyvä brändi syntyy rohkeudesta ryhtyä luomaan toimialan tulevaisuutta ja erottautumisesta muista toimijoista. Tavaramerkki on brändin rakentamisen perusta. Rekisteröity tavaramerkkioikeus antaa yksinoikeuden merkin käyttöön elinkeinotoiminnassa ja hyvin hoidettu tavaramerkki on arvokas investointi, usein jopa yrityksen tärkein pääoma.

Ekström pitää tavaramerkkien rekisteröintiä erittäin tärkeänä kaiken kokoisille yrityksille.

– Telia Finland on osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 14 maassa Norjasta Turkkiin. Lisäksi Telia Carrier omistaa ja operoi maailman toiseksi suurinta runkoverkkoa, jonka asiakkaita on 80 maassa. Senpä vuoksi liikemerkkimme on suojattu käyttäen hyväksi niin kansallisia rekisteröintejä, EU-rekisteröintejä kuin kansainvälistä Madrid-rekisteröintijärjestelmää.

Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan suomalaiset yritykset suojaavat tavaramerkkejään huomattavasti heikommin kuin ruotsalaiset, saksalaiset ja virolaiset. Tavaramerkkien hyödyntäminen ja brändien rakentaminen tarjoaisivat kuitenkin varteenotettavan kilpailutekijän kovassa globaalissa kilpailussa.

Ekströmin mukaan tavaramerkkien rekisteröinti on edullista ja siihen on helposti saatavilla apua. Kustannuksiin vaikuttaa halutun suojan laajuus, mutta harva yritys tarvitsee ”kaiken kattavaa” suojaa. Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH) on erinomainen, ilmainen neuvontapalvelu ja maksullisia IPR-asiamiehiä löytyy niin asiamies- kuin lakitoimistoista. EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO auttaa EU-tavaramerkkien rekisteröinnissä.

– Tavara- ja palveluluettelointiin ja esitutkimuksiin, joilla selvitetään, onko merkki saatavilla ja rekisteröitävissä tai muistuttaako se liiaksi jotakin muuta jo olemassa olevaa, kannattaa käyttää aikaa. Rekisteröintitodistuksen kanssa on paljon helpompi reagoida tavaramerkkiloukkaajia vastaan kuin pelkällä toiminimirekisteröinnillä, korostaa Ekström.

Huomio aineettoman omaisuuden suojaamiseen

EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori korostaa, että aineettomat oikeudet (IPR) ovat yrityksille tärkeä kilpailukyvyn ja kasvun mahdollistaja yrityksen koosta, toimialasta ja maantieteellisestä ulottuvuudesta riippumatta.

– IPR-intensiivisen alan merkitys on EU:n tuoreimman selvityksen mukaan sisämarkkinoiden taloudessa entisestään kasvanut. Se muodostaa tänä päivänä jo noin 38% EU:n työllisyydestä ja noin 42% BKT:sta. Aineettomista oikeuksista tavaramerkki-intensiivisten alojen osuus EU:n taloudesta on suurin; niiden vaikutus työllisyyteen on noin 30% ja BKT:hen noin 36%.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Miksi suomalaiset yritykset suojaavat IPR:ää?

  • 93% kopiointia vastaan
  • 85% oikeusvarmuus suojan olemassaolosta
  • 85% arvostus ja imago muiden silmissä
  • 66% parantaa neuvotteluasemaa muihin nähden
  • 42% parantaa mahdollisuuksia saada rahoitusta
  • 41% muutkin suojaavat
  • 26% lisensiointi

Lähde: EU:n teollisoikeuksien virasto EUIPO

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Ohjeita aineettoman omaisuuden suojaamiseen:

 

Mikä on tavaramerkki?

Tavaramerkkejä voivat olla sanojen ja kuvioiden lisäksi myös muut graafisesti esitettävissä olevat tunnukset. Esimerkiksi tuotteen tai sen pakkauksen ulkomuoto, iskulauseet, äänet, liikkuvat kuvat, värit ja tuoksut voivat olla tavaramerkkejä.

Yrityksen tavaramerkkisalkun sisältö ja suojaus kannattaa tarkastaa säännöllisesti. Aiotaanko merkkiä käyttää uusille tuotteille tai palveluille? Laajennetaanko merkin maantieteellistä käyttöaluetta yritysostojen, uusien kumppaneiden tai toiminnan kasvattamisen vuoksi?