Teollisuuden tuontitulleissa säästömahdollisuuksia

10.06.2015

Mikäli raaka-aineita, puolivalmisteita tai komponentteja ei ole saatavissa EU-maista, niille voidaan myöntää tullialennus tai nollatulli. Kokosimme tiiviin tietopaketin, jotta suomalaisyritykset voisivat hyödyntää tullialennuksia nykyistä laajemmin.

Suomessa ei vielä riittävästi tunneta tullialennusten mahdollisuuksia. Myös niiden edellyttämät käytännön toimet ovat monille vieraita. Toki hakuprosessi voi olla yritykselle raskas, mutta taloudelliset hyödytkin saattavat olla huomattavat.

1) Mitä ovat tullisuspensio ja tariffikiintiö?

Suspensio tarkoittaa EU:n myöntämää määräaikaista tullialennusta tai nollatullia. Se voidaan myöntää, mikäli teollisessa valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita, puolivalmisteita tai komponentteja ei ole saatavissa EU:ssa.
• Jos raaka-aineita ym. ei ole EU:ssa saatavilla riittävästi, voidaan tullialennukset tai nollatullit myöntää puuttuvalle määrälle. Tällöin puhutaan tariffikiintiöstä.

2) Miten näitä tullialennuksia haetaan?

• Hakemuksen tekee yksittäinen yritys, joka osoittaa hakemuksen Tullille. Tulli toimittaa hakemuksen Suomen nimissä eteenpäin EU-komissiolle.
• Tullisuspensioita ja tariffikiintiöitä käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Jotta hakemukset ehditään käsitellä Suomen päässä, tulee yritysten toimittaa ne Tullille hyvissä ajoin ennen komissioon lähettämistä:

o Viimeistään 15.3. komissiolle toimitetut hakemukset astuvat hyväksyttäessä voimaan seuraavan vuoden alusta ja viimeistään 15.9. toimitettavat seuraavan vuoden heinäkuussa.

3) Mitkä asiat yrityksen on syytä selvittää?

• Vaikka hakemus tehdään yksittäisen yrityksen aloitteesta, myönnettyjä tullialennuksia voivat hyödyntää kaikki EU-alueen teolliset valmistajat. Siksi yrityksen on syytä selvittää, onko sen käyttämälle raaka-aineelle, puolivalmisteelle tai komponentille mahdollisesti jo myönnetty suspensio tai kiintiö.
• Jos tällainen etu on olemassa, yritys pääsee hyödyntämään sitä tulli-ilmoitusta tehdessään.

4) Mistä yritys saa lisätietoa tullialennuksista tai niiden hakemisesta?

• Tutustu Tullin_artikkeliin: Tullisuspensiot ja tariffikiintiöt – helpotusta tuontitulleihin
Tullisuspensioita koskevat hakuohjeet ja lisätiedot Tullin verkkosivuilta
Tariffikiintiöitä koskevat ohjeet ja lisätiedot Tullin verkkosivuilta
• Yritykset saavat Tullista myös henkilökohtaista neuvontaa. Suspensio- ja kiintiöasioita hoitavat Minna Nyberg ja Pirjo Nyberg (etunimi.sukunimi@tulli.fi).
EU:n komission tiedonannosta löytyy myös kattava kuvaus tariffisuspensioista ja tariffikiintiöistä.