Tietokanta cleantech-yritysten rahoitusinstrumenteista

09.03.2015

Osana Työ- ja elinkeinoministeriön cleantechin strategista ohjelmaa on julkaistu tietokanta rahoitusinstrumenteista suomalaisille pienille ja keskisuurille cleantech-yrityksille. Työkalulla voi etsiä tietoa vienti- ja asiakasrahoituksesta projektikehitys- ja investointihankkeille eri puolilla maailmaa.

Tietokannasta voi etsiä rahoitusta mm. rahoitustyypin ja kohdealueen mukaan. Se sisältää suomalaisen cleantech-yrityksen näkökulmasta relevanteimmat rahoitusinstrumentit viennin edistämiseksi. Sitä käytettäessä on huomioitava, että tietokannassa esitetty tieto voi olla muuttunut.