Tilapäiset helpotukset vahvaan tunnistamiseen tervetulleita

Finanssivalvonta ei aio tilapäisesti kohdistaa seuraamuksia valvottaviinsa, vaikka ne laiminlöisivät lakiin perustuvan velvollisuutensa tunnistaa asiakas vahvasti verkkokaupan korttimaksujen yhteydessä. Elinkeinoelämä pitää ratkaisua oikeansuuntaisena.

Ratkaisulla pyritään turvaamaan verkkokaupan korttimaksamisen jatkuvuus häiriöittä ja halutaan välttää kohtuuttoman haitan aiheutumista kuluttajille.

– Fivan linjaus on erittäin tervetullut ja perusteltu. Muualla Euroopassa esimerkiksi Iso-Britannia on myöntänyt siirtymäaikaa 18 kuukautta uuden sääntelyn vaatimuksiin mukautumiseksi, sanoo EK:n asiantuntija Santeri Suominen.

Ilman lisäaikaa verkkokaupan ostotapahtumat olisivat saattaneet arvioiden mukaan laskea jopa kymmeniä prosentteja maksujen jäädessä hyväksymättä sen vuoksi, ettei sääntelyn mukaista asiakkaan vahvaa tunnistamista oltaisiin voitu aina tehdä.

– Aika on loppunut kesken uuteen sääntelyyn valmistautumisessa. Tämä ei kuitenkaan ole yritysten syy. EU:n pankkivalvoja antoi tarvittavat sääntelystandardit siinä määrin myöhäisessä vaiheessa, etteivät eri toimijat päässeet etenemään omien tietojärjestelmämuutostensa parissa riittävän hyvissä ajoin, Suominen toteaa.

Lisäaika on tilapäinen – valmistautumista kuitenkin jatkettava

Fivan myöntämä lisäaika vaatimusten ja muutosprosessien toteuttamiselle on tilapäinen. Finanssivalvonta päättää siirtymäajan pituudesta kuluvan vuoden aikana kuultuaan Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden valvojien näkemyksiä asiasta.

– On tärkeää, että tilapäinen lisäaika on riittävän pitkä mahdollisimman sujuvan siirtymän varmistamiseksi. Kukaan ei halua riskiä verkkokaupan romahtamisesta. Katsommekin, että määräajat eivät voi olla toimija- tai vain toimialakohtaisia, vaan pitäisi saada koko maahan yhteinen etenemissuunnitelma siitä, milloin kaikki osapuolet ovat riittävällä tavalla valmiina.

Yritysten ei kuitenkaan pidä heittää hanskoja naulaan valmistautumisessaan maksupalveludirektiivin muutoksiin: Fiva tulee myöhemmin tänä vuonna edellyttämään kaikilta sen valvottavilta, jotka ovat verkkokaupan korttimaksamisen osapuolia, konkreettista suunnitelmaa muutosprosessin toteutukselle.

Fakta:
”Vahvalla tunnistamisella” tarkoitetaan maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suojataan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta. Nämä vaihtoehdot ovat tieto eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää (esimerkiksi pin-koodi, salasana) hallussapito eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan (esimerkiksi matkapuhelin, tunnuslukulaite) sekä maksupalvelun käyttäjän yksilöivä ominaisuus (esimerkiksi sormenjälki, kasvokartasto).