Tilapäiset säädösmuutokset työttömyyspäivärahan saamisen helpottamisesta vahvistettu

Tasavallan presidentti on vahvistanut säädösmuutokset, joilla helpotetaan työttömyyspäivärahan saantia koronakriisin aikana.

Lomautetut ja irtisanonut työntekijät saavat työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea heti ensimmäisestä päivästä alkaen, kun nykyinen 5 päivän omavastuuaika poistuu. Valtio rahoittaa kokonaan entiseltä omavastuuajalta maksettavat etuudet.

Työttömyyspäivärahan saannin edellytyksenä oleva palkansaajan työssäoloehto lyhennee 13 viikkoon nykyistä 26 viikosta. Lisäksi lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan 300 tai 400 päivän enimmäismaksuaikaa.

Työttömyyspäivän saantia helpottamalla tuetaan palkansaajia ja yrityksiäkin koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Työttömyysturvan muutokset liittyvät lomautusten nopeuttamiseen, jota koskevat säädösmuutokset on jo hyväksytty.

Muutokset tulevat voimaan taannehtivasti 16.3.2020 alkaen. Poikkeussäännökset lakkaavat olemasta voimassa 6.7.2020.