Toimialat kehittävät ahkerasti suomalaista työelämää

31.10.2014

Toimialakohtainen työelämän kehittäminen ulottuu jo lähes joka kolmannen suomalaisen työpaikalle. Meneillään on monia hankkeita, joilla tavoitellaan työpaikkojen johdon ja henkilöstön yhteisiä etuja. Myös EK on mukana edistämässä suomalaista työelämää.

Teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura ja Kemianteollisuuden Hyvää huomenta – Hyvää huomista ovat esimerkkejä useamman vuoden käynnissä olleista hankkeista. Ne tavoittavat yhteensä lähes 400 000 palkansaajaa. Valtion Kaiku-ohjelma ja kunta-alalla käynnistymässä oleva Kunteko-ohjelma sekä kirkon valmistelema työelämäohjelma tavoittavat parhaimmillaan yli puoli miljoonaa palkansaajaa.

Toimialojen kehittämishankkeet pohjautuvat työehtosopimuksissa sovittuihin kehittämisen painopisteisiin. Hankkeiden teemat voivat vaihdella riippuen alan erityispiirteistä ja tulevaisuuden haasteista. Yhteistä niille kaikille on halu olla mukana rakentamassa Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.

Finanssiala uutena tulokkaana mukaan

Uusin toimialojen hankkeista on finanssialan Hyvinvoiva finanssiala. Kyseessä on ensimmäinen palvelualan toimialahanke työmarkkinaosapuolten kesken. Hankkeessa ennakoidaan maailman ja toimialan muutoksia ja sitä, mitä ne alalle tarkoittavat. Tarkoitus on löytää käytännön keinoja myös siihen, mitä finanssialan yhtiöissä pitäisi muuttaa, jotta ala pysyy kehityksessä mukana.

– Yhteinen keskustelu alan toimijoiden kesken on erittäin tärkeää ja olemme kaikki olleet innostuneita hankkeesta. Meitä on mukana tässä hankkeessa neljä palkansaajaliittoa sekä Finanssialan keskusliittoon kuuluvia työnantajayrityksiä, hankkeen puheenjohtaja Ari Loukkola kertoo.

Tavoitteena Euroopan paras työelämä

Toimialakohtaiset kehittämisohjelmat ovat myös osa kansallista Työelämä 2020 -hanketta. Se kokoaa työelämän kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa työpaikoille siihen apua ja välineitä. Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on rakentaa Suomeen Euroopan paras työelämä vuoteen 2020 mennessä. Myös EK on mukana tukemassa hankkeen tavoitteita.

Työelämä 2020 -hanke ja työmarkkinakeskusjärjestöt järjestivät 29.10. yhteisen seminaarin, jonka tarkoituksena oli jakaa käytännön osaamista kehittämistyön tueksi eri toimialoille. Seminaarissa todettiin, että toimialakohtaiset kehittämishankkeet ovat keskeinen väline työelämän laadun parantamisessa ja tuottavuuden tehostamisessa.

Alojen omista kehittämishankkeista voi lukea lisää Työelämä 2020 -hankkeen verkkosivuilta osoitteesta tyoelama2020.fi/toimialojenhankkeet.