Toimivakin eläkejärjestelmä kaipaa jatkuvaa uudistamista

07.01.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK yhtyy Suomen eläkejärjestelmän tilaa selvittäneen Nicholas Barrin arvioon työeläkejärjestelmän kestävyydestä.

– Työeläkejärjestelmä ei ole kriisissä, mutta sen kestävyyden turvaaminen edellyttää jatkuvaa uudistamista. Jos tarvittavia uudistuksia ei kyetä tekemään, edessä ovat kohtuuttomat eläkemaksut ja riittämättömät eläkkeet, sanoo johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

Barr esittää harkittavaksi monia toimia, joilla työeläkejärjestelmää kehitetään vastaamaan muun muassa elinajan pidentymisen haasteeseen.

– Barrin selvitys tukee vanhuuseläkeiän nostamista. Mitä nopeammin se toteutetaan, sitä vähemmillä muutoksilla selvitään. Hänen esiin nostamiaan muitakin kehittämisideoita on syytä pohtia eläkepoliittisessa valmistelussa, toteaa Rantahalvari.

EK suhtautuu eläkejärjestelmän rakennetta ja hallintoa selvittäneen Keith Ambachtsheerin näkemyksiin varauksellisesti.

– Hallintokustannusten alentaminen ja hyvien sijoitustuottojen saaminen on toki perusteltua. Näitä tavoitellaankin koko ajan. Esitetyt keinot eivät kuitenkaan tunnu toimivilta. Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoelimet on edelleen tarpeen pitää työeläketurvan maksajien käsissä, lisää Rantahalvari.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, puh. 040 5444 609