TTIP-sopimuksella vauhtia Suomen talouteen

26.05.2014

EU:n ja USA:n välinen kauppa- ja investointisopimus on merkittävimpiä hankkeita, joita uusi EU-parlamentti tulee käsittelemään.

EU ja USA neuvottelet maailman suurimmasta vapaakauppa-alueesta (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership). Toteutuessaan TTIP-sopimuksen hyödyt olisivat huomattavat niin Suomen kuin koko Euroopan tasolla: taloudellinen aktiviteetti kasvaa, kaupankäynnin kustannuksia säästyy, kuluttajahinnat alenevat ja kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu. TTIP avaisi erityisesti pk-yrityksillemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja alentaisi niiden kaupankäynnin kustannuksia.

Uusia kasvulähteitä tarvitsevana vientimaana Suomella on TTIP-neuvotteluissa erityisen paljon pelissä, sanoo EK:n johtava asiantuntija Simo Karetie.

– Nyt pitäisi panostaa siihen, että neuvottelut etenevät ripeästi ja lopputuloksena on kunnianhimoinen sopimus, joka palvelee kummankin osapuolen etua. Tässä Euroopan parlamentti ja Suomen uudet mepit tärkeässä roolissa.

TTIP-sopimus olisi myös geopoliittisesti merkittävä, sillä se vahvistaisi EU:n globaalia painoarvoa. Tätä tarvittaisiin kipeästi, sillä EU:n tähti on ollut koko talouskriisin ajan laskussa; se on jäämässä syrjään esimerkiksi Aasian ja Tyynenmeren maiden (mukaan lukien USA) tiivistäessä suhteitaan.

Kunnianhimo on korkealla, sillä kyse on kahden tasaveroisen, pitkälle kehittyneen talousmahdin neuvotteluista. Parhaimmillaan USA:n ja EU:n yhdessä sopimat TTIP-ratkaisut näyttävät laajemminkin suuntaa kaupan vapauttamiselle ja kelpaavat benchmarkiksi myös tulevissa kauppaneuvotteluissa uusien kumppanien kesken.

Investointisuoja osana vapaakauppaa

Ulkomaiset investoinnit ovat kansainvälisen kaupan ytimessä. Investointisuojasta sopiminen on vakiintunut tapa, jolla valtiot sitoutuvat kohtelemaan ulkomaisia ja paikallisia investoijia tasapuolisesti.

Investointisuojan ja sitä koskevan riitojenratkaisun liittäminen TTIP-sopimukseen on sekä USA:n että EU:n tavoite. On kuitenkin huomattava, ettei niiden sisältö tule ”kiveen hakattuna” TTIP-sopimuksen mukana. Päinvastoin siitä käydään perusteelliset neuvottelut ja sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan lopputulokseen mm. EU-komission järjestämän julkisen kuulemisen kautta. Kuuleminen on avoinna 6.7.2014 asti.

TTIP-neuvotteluissa on takana viisi neuvottelukierrosta. Viime viikolla käsittelyssä olivat mm. palvelukaupan vapauttaminen, julkiset hankinnat, tullit, sääntely-yhteistyö ja kestävä kehitys. Neuvottelut jatkuvat heinäkuussa Brysselissä.