Tullin verotustehtävät siirtyvät Verohallinnolle

23.12.2015

Maahantuonnin arvonlisäveron perintä siirtyy Verohallinnolle 1.1.2018 ja valmiste- sekä autoveron perintä 1.1.2017 alkaen. Tästä Tullin verotustehtäviä Verohallintoon käsittelevän ohjausryhmän esityksestä lopullisen päätöksen tekee eduskunta.

Pitkään esillä olleiden siirtojen tavoitteena on saavuttaa kustannus- ja resurssihyötyjä sekä pienentää yritysten hallinnollista taakkaa. Hanke on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Tavoitteena on, että maahantuonnin arvonlisäverotus integroidaan siirron yhteydessä suoraan Verohallinnon uudistettavaan tietojärjestelmään. Valmisteverotus ja autoverotus integroidaan Verohallinnon valmisohjelmistoon siirtymäkauden jälkeen 1.1.2020.

Siirtoja koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017.

Ks. lisätietoa valtiovarainministeriön ja Tullin tiedotteessa.