Tulorekisterin toteumamalli selkeyttää työttömyysvakuutusmaksujen maksamista

Tulorekisterin käyttöönoton myötä työttömyysvakutuusmaksuja on mahdollista maksaa jatkossa toteutuneen palkanmaksun mukaan. Toteumamallissa työttömyysvakuutusmaksut maksetaan nykyistä reaaliaikaisemmin eikä tasausmenettelyä tarvita.

Toteumamalli selkeyttää työnantajan velvoitteita, sillä työttömyysvakuutusmaksut laskutetaan tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella. Työnantajan velvoitteeksi jäävät palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin ja Työttömyysvakuutusrahaston laskun maksaminen. Hallinnollinen työ kevenee huomattavasti, varsinkin jos työnantaja on sopinut sähköisestä laskutuksesta.

Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvassa menettelyssä Työttömyysvakuutusrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun maksettavaksi neljä kertaa vuodessa niiden tietojen perusteella, jotka työnantaja tai sijaismaksaja on ilmoittanut tulorekisteriin maksuunpanoa edeltävän kolmen kalenterikuukauden aikana. Maksut määrätään huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.

Ennakkomalliin ilmoittauduttava erikseen 15.11.2018 mennessä

Työnantajat siirtyvät toteumaperusteiseen laskutukseen oletusarvoisesti. Mikäli työnantaja haluaa pysyä nykyisenkaltaisessa ennakkomallissa, on hänen ilmoitettava asiasta 15.11.2018 mennessä Työttömyysvakuutusrahaston sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoitus tehdään Työnantajan tiedot -kohdasta.

Jos ennakkomalliin haluaa siirtyä myöhemmin, on pyyntö tehtävä Työllisyysrahastolle edeltävän vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Maksutapaa ei voi vaihtaa kesken vakuutusvuotta.  Jos palkanmaksu alkaa kesken vakuutusvuoden, pyyntö ennakkomallista on tehtävä ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin.

Suomen hallitus on tehnyt toteumamallista lakiesityksen 31.5.2018.

Toteumamallin ja ennakkomallin erot >>
Palkkatiedot tulorekisterin kautta 2019 alkaen >>