Tutkimushanke käyntiin: miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia?

03.11.2021

EK on mukana työmarkkinajärjestöjen, ministeriöiden, kaupunkien ja eläkealan rintamassa rahoittamassa kansainvälisten osaajien houkutteluun pureutuvaa tutkimusta.

Tutkimushankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten Suomesta voi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne ulkosuomalaisen on mutkatonta palata tai ulkomaalaisen tulla töihin?
  • Miten Suomen rakentamiseen voisi osallistua myös maamme ulkopuolelta?

Hankkeessa annetaan puheenvuoro ja ideoinnin tilaa ulkosuomalaisille, Suomessa asuville ulkomaalaisille ja paikkariippumatonta työtä tekeville kansainvälisille diginomadeille.

Tutkimuksen toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus, jossa siitä vastaa dosentti, VTT Mari K. Niemi. Hanketta rahoittavat EK:n ohella Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, KEVA, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit.  Työ valmistuu keväällä 2023.

EK:n asiantuntija Mikko Räsänen toimii hankkeen seurantaryhmän varapuheenjohtajana:

”Työperusteista maahanmuuttoa koskeva keskustelu painottuu usein prosesseihin, mutta nyt päästään pureutumaan Suomen vetovoimatekijöihin työntekomaana. ’Mitä meistä ajatellaan’ on erittäin relevantti kysymys, sillä Suomea koskevat ennakkokäsitykset vaikuttavat suoraan ulkomaisten rekrytointien onnistumiseen. On korkea aika selvittää, miten Suomesta saadaan osaajia kutsuva ja entistä houkuttelevampi maa!”

Lue lisää hankkeen kotisivulta: kvosaajiensuomi.com