Työ Nyt -hybridityöopas julkaistu

08.11.2022

Hybridityöskentely haastaa organisaatiot uudella tavalla ja nostaa keskiöön uusia työelämän haasteita samalla, kun maailmantilanne pakottaa yritykset pohtimaan turvallisuuskysymyksiä. On tärkeää, että yritykset rakentavat kriisinkestävyyttään ja toimintamallejaan, jotta yritykset selviäisivät parhaimmalla mahdollisella tavalla muutosten yli. Koronapandemian seurauksena yritykset siirtyivät laajasti etätöihin ja sen tämän seurauksena hybridityö on vakiinnuttamassa paikkaansa yleistyvänä työnteon muotona erityisesti asiantuntijatyössä.

Esihenkilötyö korostuu hybridityössä, mikä haastaa johtamisen uudella tavalla. Monipaikkainen työ vaatii yhteiset pelisäännöt ja niihin sitouttamisen. Työhyvinvointikysymykset ja työssä jaksaminen nousevat myös uudella tavalla keskiöön, sillä emme aina tiedä, miten työntekijöiden arki sujuu. Arjen sujuvuutta tukemaan esimiehen tulisikin varmistua siitä, että verkostoitumista ja hiljaisen tiedon siirtymistä tapahtuu myös hybridiajassa. Osaamisen kehittymistä tulisi myös tukea ja varmistua siitä, että työntekijöille on tarjolla myös sopivasti haasteita työn mielekkyyden varmistamiseksi ja, että itsensä johtamista tuetaan riittävästi. Tiimien ryhmäytymiseen ja työyhteisön yhteishenkeen tulisi myös uudella tavalla panostaa, jotta työyhteisö olisi sellainen, johon ihmiset haluavat sitoutua. 

Työ Nyt -julkaisussa vinkkejä jaetaan niin johtamiseen, työssä jaksamisen tukemiseen kuin organisaation kriisinkestävyyden lisäämiseenkin. Ajatuksena olisi varmistua siitä, että ne organisaatiot, jotka hyödyntävät hybridityöskentelyä, saisivat siitä parhaat toimintamallit käyttöönsä ja sen myötä myös työssä jaksamisen paremmalle tolalle. Tutkimukset myös kertovat, että hybridityö on työssäjaksamista tukeva malli, sillä se tarjoaa mahdollisuuden sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen että hiljaiseen keskittymiseen. Hybridityö haastaa tosin johtamisen uudella tavalla ja sen tueksi olemme koonneet HR-johtajien parhaat vinkit. 

Työn murroksen haasteita  pohtimaan perustettiin Työ Nythanke. EK:n edelläkävijäyritysten henkilöstöjohtajat kokoontuivat keväällä 2022 pohtimaan hybridityön ulottuvuuksia ja yritysten kohtaamia haasteita. Tämän työn pohjalta olemme keränneet oppaan, jonka avulla yritykset pääsevät poimimaan hybridityön parhaat käytänteet omaan käyttöönsä. 

Työ Nyt -julkaisu Työ Nyt -hanke