Työeläkeindeksin muuttamiseen ei tarvetta

09.01.2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työeläkeindeksijärjestelmän muutostarpeita arvioinut työryhmä on saanut työnsä päätökseen.

Työryhmän raportissa on kattavasti arvioitu erilaisia muutostarpeita. Näiden arvioiden perusteella työryhmä päätyi esittämään indeksitarkistusten pitämistä nykyisellään. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mielestä työeläkeindeksin muuttamiseen ei ole tarvetta.

– Nykyjärjestelmä turvaa hyvin eläkkeiden ostovoiman, eikä työeläkeindeksin parantamiseen ole varaa., toteaa EK:n asiantuntija Johan Åström.

Työryhmän teettämä kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomessa käytössä oleva järjestelmä on selkeä ja antaa kohtuullisen indeksiturvan. Monessa vertailumaassa maksussa olevien eläkkeiden tarkistus tapahtuu hintaindeksin perusteella, jolloin eläkkeensaajat eivät hyödy palkkojen noususta.

Työeläkemaksussa on edelleen merkittävä maksunnostopaine: ETK:n arvion mukaan maksunnostopaine on lähes 4 %-yksikköä vuoteen 2030 mennessä. Työeläkejärjestelmää on tarve uudistaa merkittävästi, jotta työuria saadaan pidemmiksi ja maksunnostopainetta kevenemään.

Lisätietoja:

Asiantuntija Johan Åström, puh. 040 5707 825
Asiantuntija Antti Tanskanen, puh. 040 5900 702