Työelämä 2020-hankkeen verkkosivut on avattu

21.08.2013

Työelämä 2020 -hanke haastaa kaikki työpaikat ja työelämän toimijat mukaan työelämän kehittämistalkoisiin.

Verkko-osoitteeseen www.tyoelama2020.fi on koottu tietoa, työkaluja ja hyviä esimerkkejä, joiden avulla työpaikat voivat osallistua Suomen työelämän kehittämistalkoisiin. Juuri avautuneella sivustolla voit myös antaa omia ideoitasi aiheesta.

Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat työelämän kehittämiseen

Hankkeen taustalla on hallituksen yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja asiantuntijatahojen kanssa valmistelema työelämästrategia.

Laajassa yhteistyössä ensimmäistä kertaa toteutettavaa hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi siinä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Suomen Yrittäjät, Kirkon työmarkkinalaitos, VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Tekes. Syksyn aikana toimijaverkosto laajentuu entisestään.

www.tyoelama2020.fi

Lisätiedot:
hankejohtaja Margita Klemetti, TEM
puh. 029 504 7032

työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, TEM
puh. 029 504 8007