Työelämä muuttuu, ammatillisiin osaamisvaatimuksiin voitava reagoida ketterästi

17.08.2016

Elinkeinoelämä odottaa, että työelämän nopeasti muuttuviin ammatillisiin osaamisvaatimuksiin pystyttäisiin reagoimaan nopeammin kuin nyt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2015 asettama Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi luovutti tänään väliraporttinsa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Tutkintorakenteessa on tällä hetkellä yhteensä 351 ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa. Ohjausryhmän ehdotuksessa ammatillisia tutkintoja olisi kaikkiaan 166. Vaikka tutkintojen määrä vähenee, työelämässä tarvittava osaaminen säilyy tutkinnoissa.

Elinkeinoelämän mielestä tutkinnoissa on tarpeetonta päällekkäisyyttä ja osa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista on varsin kapea-alaisia.

– Työelämän muuttuessa osaamisvaatimukset kasvavat ja moninaistuvat. Tutkintoja on tarkoitus koota laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja mahdollisuuksia yksilölliseen osaamisen suuntaamiseen lisätään, ohjausryhmän jäsen, koulutuspolitiikan asiantuntija Satu Ågren (EK) sanoo.

– Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa käyttöön otettavien tutkintonimikkeiden avulla on mahdollista viestiä työnantajalle tutkinnon suorittaneen erityisosaamisesta.

Elinkeinoelämän näkökulmasta ammatillisten tutkintojen uudistamisprosessi on liian hidas ja byrokraattinen verrattuna työelämän osaamistarpeiden muutosvauhtiin.

– Odotuksena on, että vastaisuudessa uusiin ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin voidaan reagoida nopeammin ja ketterämmin, kun painopiste siirtyy koko tutkinnon uudistamisesta tutkinnon osien kehittämiseen, Satu Ågren toteaa.

Tutkintojen uudistaminen on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Uudistuvat tutkinnot otetaan käyttöön 1.1.2019 mennessä.