Työelämätutkimus kaipaa monipuolisuutta

15.05.2012

Suomalaisessa työelämää ja työmarkkinoita koskevassa tutkimuksessa on pahoja aukkoja. Tämä on tullut esiin myös työmarkkinoiden muutostrendejä selvittäneen työryhmän työssä. Aukkoja paikkaamaan tarvitaan nykyistä monipuolisempaa ja analyyttisempaa työelämän tutkimusta, sanoo EK:n asiantuntija Seppo Saukkonen.

– Meillä on aivan liian vähän yritystoiminnan ja työmarkkinoiden rakennemuutoksia koskevaa tutkimusta. Rakennemuutoksia ja muutostrendejä tulisi tarkastella myös yritysten ja työorganisaatioiden kannalta. Tätä analyysia tarvittaisiin, jotta ymmärrettäisiin, mistä työmarkkinoiden muutostarpeet johtuvat ja miten muutosten vaikutuksiin voitaisiin vastata.

– Nykyisin pääosa tutkimuksesta perustuu kyselyihin, joihin vastaavat yksittäiset työntekijät eri työorganisaatioissa.

Saukkosen mukaan työelämätutkimuksen kapeuteen törmättiin myös työmarkkinoiden muutostrendejä selvittäneessä kolmikantaisessa työryhmässä, joka jätti väliraporttinsa 15.5.2012. Vaikka työryhmän tehtävänä oli arvioida työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendejä ja rakennemuutoksia sekä niiden vaikutuksia työn tekemisen tapoihin ja työvoiman käyttötapoihin, ei raportissa ollut mahdollista tältä osin hyödyntää analysoitua tutkimustietoa.

Työelämätutkimukseen mukaan myös toimintaympäristön muutokset

Yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa joudutaan sopeutumaan muutostrendeihin, esimerkiksi globalisaatioon ja väestörakenteen muutoksiin, samoin kuin ennalta arvaamattomiin ja yllätyksellisiin muutoksiin, esimerkiksi kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin. Näillä muutoksilla on vaikutusta myös työn tekemisen muotoihin, painottaa Saukkonen.

– Tarvitsemme siis tutkimusta myös yritysten toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista työmarkkinoihin ja työelämään. Työmarkkinoiden tarpeet joustavuuteen ja monipuolisiin työn tekemisen muotoihin eivät synny sattumalta, vaan tärkeää on analysoida ja ymmärtää niiden syyt ja perusteet.

Työelämän muutostrendejä selvittävän työryhmän väliraportti (pdf)