Työlupamenettelyn kesto Tampereella rikkoo jo lakia

22.01.2013

EU:n ulkopuolelta saapuvien työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittelyaika on ve-nynyt Tampereen työlupayksikössä käsittämättömän pitkäksi. Tällä hetkellä siellä käsitellään kesäkuussa 2012 saapuneita hakemuksia. Työlupayksikön ratkaisun jälkeen hakemuksen käsittely jatkuu vielä maahanmuuttovirastossa tai poliisissa noin 1-2 kuukautta.

– Parhaimmillaan kestää siis 8 kuukautta ennen kuin tiedetään, pääseekö ulkomaalainen työntekijä Suomeen työhön vai ei. Tällainen odotteluaika on sekä päätöstä Suomeen muutosta odottavan työntekijän että työvoimaa tarvitsevan työnantajan kannalta täysin kohtuutonta ja lainvastaista, sanoo asiantuntija Riitta Wärn EK:sta.

Työntekijöiden lupa-asiat on keskitetty kolmeen työlupayksikköön, Vantaan, Lappeenrannan ja Tampereen työlupayksikköön. Tampereen työlupayksikkö käsittelee Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusalueiden työlupahakemukset. Hidas työlupakäsittely koskee siis laajaa aluetta.

– Sekä Vantaan että Lappeenrannan työlupayksiköt käsittelevät hakemuksensa noin 1 kuukauden sisällä, mitä on pidettävä hyvänä saavutuksena, kehuu Wärn.

Ulkomaalaislain mukaan työntekijän oleskelulupajärjestelmän tarkoituksena on mm. tukea työvoiman saatavuutta nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva.

– Edellä kerrottua Tampereen työlupayksikön käsittelyaikaa ei voida pitää lainmukaisena eikä hyväksyttävänä. Tampereen yksikön käsittelyaikojen lyhentäminen on hoidettava välittömästi, mutta kyse ei ole käsitykseni mukaan vain henkilökuntapulasta vaan myös yksikön työtapoihin on syytä puuttua, vaatii Wärn.