Työmarkkinajärjestöt yhdessä seksuaalista häirintää vastaan

08.03.2018

Suomessa tavoitellaan Euroopan parasta työelämää vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna julkisuuteen nousseet tapaukset työelämässä esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä ovat jyrkästi vastoin tätä tavoitetta.

Hyvä työelämä on perusta suomalaiselle hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Siksi meidän pitää kiinnittää huomiota tähän nyt esiin nousseeseen epäkohtaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Lainsäädäntömme kieltää seksuaalisen häirinnän, eikä sitä voida hyväksyä missään muodossa.

Työpaikoilla voimme ehkäistä ja puuttua seksuaaliseen häirintään esimerkiksi luomalla käytänteitä mahdollisten ongelmatilanteiden varalle. Monella työpaikalla näin onkin jo toimittu. Nyt on oikea hetki varmistaa, että nämä käytänteet ovat ajan tasalla ja kaikkien työyhteisön jäsenten tiedossa.

Hyvän työympäristön edistäminen on koko työyhteisön vastuulla. Johdolla on erityisen tärkeä rooli ja vastuu tasa-arvoisen ja turvallisen työympäristön luomisessa. Vetoamme teihin, että nostatte omassa organisaatiossanne keskusteluun kaikkia työyhteisön jäseniä kunnioittavan ilmapiirin tärkeyden.

Yhteinen tavoitteemme on, että jokainen voi tehdä työtään ilman fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa sekä olla ylpeä ammatistaan ilman häirintää tai vähättelyä. Työpaikat, joilla tavoitteemme on jo todellisuutta, toimivat hyvinä esimerkkeinä muille. Kannustamme jakamaan hyviä käytäntöjä häirinnän poistamiseksi esimerkiksi oikeusministeriön Häirinnästä vapaa -kampanjassa.

Yhteistyöhön kutsuen,

Jari Lindström, työministeri

Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri

Annika Saarikko, perhe- ja peruspalveluministeri

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

Jarkko Eloranta, puheenjohtaja, SAK

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja, KT Kuntatyönantajat

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Seija Petrow, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos

Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava

Vuokko Piekkala, työmarkkinajohtaja, Kirkon työmarkkinalaitos