Työnantaja, näin tarjoat kesätöitä etänä!

18.03.2021

Nuorten etäkesätyöntekijöiden palkkaamiseen on kehitetty uusi malli, joka tarjoaa työnantajille selkeät askelmerkit ja konkreettiset tukimateriaalit. Malli on suunniteltu erityisesti kesäseteliä ja Tutustu työelämään ja tienaa -mallia käyttäville nuorille.

Etäkesätyö mahdollistaa arvokkaan työelämäkokemuksen myös poikkeusaikana. Nuorelle etätyö tarjoaa ison edun: unelmaduuniin voi päästä asuinpaikasta riippumatta. Se on usein myös esteetöntä, mikä tuo kesätyöt entistä useamman nuoren ulottuville.

Etäkesätyön mallin ovat laatineet Vastuullinen kesäduuni -hanke, Vamlas ry, Me osalliset ja Talous ja nuoret TAT. Se johdattaa työnantajaa etenemään seitsemän askeleen kautta:

  1. Perehdy kesätyöseteliin sekä Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyömalliin. Alle 18-vuotiaan kesätyöntekijän palkkaaminen on yritykselle erittäin edullista.
  2. Laadi selkeä ja saavutettava työpaikkailmoitus. Avaa työtehtävien sisältö mahdollisimman konkreettisesti. Kerro myös, minkä ikäistä nuorta haette, millaisia taitoja ja ominaisuuksia häneltä toivotaan, ja millaisia asioita hän voi kyseisessä työssä oppia.
  3. Tarjoa helppo ja yksinkertainen tapa työn hakemiseen. Selkeä, suoraviivainen prosessi helpottaa kaikkien elämää. Voit kannustaa hakijoita myös omannäköisen työhakemuksen laatimiseen. Perinteisen kirjallisen hakemuksen sijaan tai ohessa saattaa toimia esimerkiksi video tai yksinkertainen kyselylomake vaikka Webropolilla.
  4. Suunnittele nuoren etätyöviikko etukäteen. Selkeä, toistuva päivärytmi helpottaa sekä perehdyttämistä että työn tekemistä. Päivä- ja viikkokohtaisen aikataulun laatimisessa auttavat mm. etäkesätyön mallin sisältämät työtehtäväehdotukset sekä valmis, tarpeen mukaan muokattava lukujärjestyspohja.
  5. Perehdytä suunnitelmallisesti. Varaa jokaiselle päivälle aika napakalle etätapaamiselle. Suunnittele tapaamisten sisältö huolellisesti. Tutustuta nuori tapaamisissa (lukujärjestyksen mukaan) tiimiin, työtehtäviin, sääntöihin, viikkorytmiin ja sovittuihin aikatauluihin. Varmista, että nuori ymmärtää, mitä häneltä odotetaan ja että kysyminen on sekä sallittua että suotavaa. Varmista myös, että nuorella on tarvittavat välineet ja osaaminen tehtävien suorittamiseen. Hyödynnä Duunikoutsi-sovellusta (Talous ja nuoret TAT) sekä perehdyttämistä helpottavia, nuorille suunnattuja videomateriaaleja (Vastuullinen kesäduunikampanja).
  6. Ylläpidä kannustavaa vuorovaikutusta. Varmista, että nuori ei koe jäävänsä yksin. Sovi päivittäisistä etätapaamisista töiden ja kahvitaukojen merkeissä. Kannusta myös muita tiimiläisiä huolehtimaan, että kesätyöntekijä tuntee itsensä tervetulleeksi ja olonsa turvalliseksi.
  7. Varaa aikaa kiireettömälle palautekeskustelulle, kun työjakso päättyy. Valmistaudu keskusteluun huolellisesti. Painota nuoren vahvuuksia ja etäkesätöissä opittuja taitoja. Muista kysyä myös nuoren palaute työnantajasta ja etäkesätyöjaksosta. Mikä oli parasta, mitä opittiin, missä voitaisiin kehittyä? Hyvin suunniteltu ja hyvässä hengessä käyty keskustelu on arvokas molemmille osapuolille.
  8. Panosta työtodistukseen! Ensimmäisillä työtodistuksilla ja suosituksilla on suuri merkitys sekä nuoren itsetunnon että tulevan työnhaun kannalta. Tuo selkeästi esiin nuoren työtehtävät ja vahvuudet sekä suosittele häntä mahdollisuuksien mukaan.

Työnantajan etäkesätyön mallin ovat kehittäneet Vastuullinen kesäduuni -hanke, Vamlas ryMe osalliset ja Talous ja nuoret TAT.

Ota etäkesätyön malli käyttöön  Vastuullisen kesäduunin sivuilta! 

Tutustu myös esteettömään rekrytointiin.