Työnantaja, olethan muistanut ilmoittaa työsuojeluhenkilöt työsuojelurekisteriin?

31.01.2022

Työsuojeluhenkilöt pitää ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin. Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon tallennetaan tiedot työpaikkojen työsuojeluyhteistoimintahenkilöistä.

Työnantajan on ilmoitettava rekisteriin seuraavien henkilöiden tiedot:

  • työsuojelupäällikkö
  • työsuojeluvaltuutetut
  • työsuojeluvaravaltuutetut
  • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
  • työsuojeluasiamiehet

Lisäksi on ilmoitettava työterveyshuoltopalvelujen tuottaja.

Ilmoituksen työsuojeluhenkilörekisteriin tekee työsuojelupäällikkö tai muu työnantajan valtuuttama henkilö. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituksella osoitteessa www.ttkrekisteri.fi

Ilmoitus tehdään työsuojelun yhteistoimintakausittain ja päivitetään aina tietojen muuttuessa. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, kun samat henkilöt jatkavat samoissa tehtävissä uudelle toimikaudelle.

Lisätietoja Työturvallisuuskeskuksen sivuilta www.ttk.fi