Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaukset TVL:lle

26.03.2015

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooliin kuuluvat henkivakuutusyhtiöt ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) ovat sopineet, että työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaustoiminta siirtyvät Henkivakuutusosakeyhtiö Retrosta TVL:lle 1.4.2015 alkaen.

Siirron syynä ovat Retron uudet omistusjärjestelyt.

Korvaustoimintaa aiemmin hoitaneet toimihenkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä TVL:n palvelukseen.

Siirrosta ei aiheudu muutoksia Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin toimintaan tai ryhmähenkivakuutusturvaan. Korvaustoiminta jatkuu entisellään uuden palveluntarjoajan hoidossa. Myös vakuutusasioiden hoito säilyy nykyisenlaisena.

Mikä on työntekijäin ryhmähenkivakuutus?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka kustannuksista työnantaja vastaa. Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on ehdoissa mainittuja edunsaajia.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Vakuutuksen ottaa ja vakuutusmaksut maksaa työnantaja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta. Kuolemantapauskorvaukset maksetaan keskitetysti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista.

Lue lisää työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta 

Lisätietoja:
Heikki Saalamo, Henkivakuutusosakeyhtiö Retro, puh. 020 7631 686
Jussi Kauma, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, puh. 040 450 4208