Työrauhajärjestelmä ei toimi

Laittomien lakkojen määrä on kääntynyt kasvuun. Lakkoja on vuosittain reilu sata, joista lähes kaikki ovat laittomia. Myös ulosmarssit ja mielenilmaukset, jotka kohdistuvat työehtosopimuksen määräyksiin, ovat työrauhajärjestelmämme mukaan laittomia. Suomi on Euroopan lakkoherkimpiä maita.

Työntekijät ovat työehtosopimuksissa sitoutuneet työrauhaan, jota ei kuitenkaan noudateta. – Seuraamukset laittomista lakoista ovat niin vähäiset, että ne eivät ehkäise lakkoja. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat elintarviketeollisuuden viimeaikaiset työtuomioistuimen useista tuomioista huolimatta jatkuneet lakot. Lisäksi on kohtuutonta, että yritykset joutuvat itse kärsimään laittomasta toiminnasta aiheutuneet vahingot, toteaa EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

– Laitonta lakkoa ei voida perustella sillä, että taustalla on jokin erimielisyys työpaikalla. Erimielisyydet pitää selvittää neuvottelemalla työpaikalla neuvottelujärjestelmän mukaisesti tai viime kädessä pyytämällä työtuomioistuimelta ratkaisua erimielisyyteen. Äimälä toteaa.

Laittomien lakkojen määrä Ruotsissa ja Suomessa

Työtaistelujen määrä Ruotsi Suomi