Työrauhatyöryhmän esityksiä parannettava jatkovalmistelussa

24.10.2023

Työrauhauudistuksia valmistelleen työryhmän mietintö on nyt julkaistu. Mietinnössä esitetään poliittisten lakkojen rajoittamista 24 tuntiin, suhteettomien myötätuntotyötaisteluiden kieltämistä ja lainvastaisista työtaisteluista tuomittavien hyvityssakkojen huomattavaa korottamista.

Ehdotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta ne jäivät kuitenkin eräiltä osin puutteellisiksi. Poliittisia lakkoja koskeva 24 tunnin enimmäiskesto olisi selvästi liian lyhyt ja suppea. Myötätuntotyötaisteluita koskevan suhteettomuuden kynnys on vaarassa jäädä liian korkeaksi. Seitsemän päivän ennakkoilmoitusaika ennen poliittisia ja myötätuntotyötaisteluita olisi liian lyhyt. Tämän vuoksi EK jätti mietintöön eriävän mielipiteen yhdessä SY:n ja KT:n kanssa.

Mietinnöstä pyydetään seuraavaksi eri tahoilta lausuntoja, minkä jälkeen lakiehdotukset muokataan lopulliseen hallituksen esityksen muotoon. Tässä yhteydessä on vielä mahdollisuus korjata työryhmän ehdotusten edellä kuvattuja puutteita.