Työryhmä esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin – EK haluaa varmistaa sääntelyn tasapainoisuuden

14.06.2013

Oikeusministeriön asettama työryhmä esittää muutoksia kuluttajansuojalakiin. Työryhmän toukokuun lopussa luovuttamassa mietinnössä katsotaan, että kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä, ml. verkkokauppaa, koskeva luku on tarpeen uudistaa kokonaisuudessaan. Muutoksia esitetään myös tavaran kauppaa sekä markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa koskevaan sääntelyyn.

EK pyrkii vaikuttamaan, että sääntelyyn tulevat muutokset ovat tasapainoisia sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta.

Tulossa kattavampia tiedonantovelvoitteita?

Mietinnössä esitetään koti- ja etämyyntiin nykyistä kattavampia tiedonantovelvoitteita. Vastaisuudessa yritysten olisi ennen verkkokaupassa tehtävää sopimusta annettava kuluttajalle nykyisin annettavien tietojen lisäksi tarvittaessa tietoa esimerkiksi digitaalisen sisällön toimivuudesta.

Myös muun muassa kuluttajalle koti- ja etämyynnissä kuuluvaan peruuttamisoikeuteen esitetään muutoksia. Tulevaisuudessa kuluttajan tulisi ilmoittaa etä- tai kotimyyntisopimuksen peruuttamisesta yksiselitteisesti, kun nykyisin peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös pelkkä tavaran palauttaminen. Kuluttajan olisi myös vastattava tavaroiden palauttamisen kuluista, ellei yritys ole sitoutunut vastaamaan niistä.

Mietinnössä esitetään lisäksi, että yritykset eivät saisi käyttää aiemmin tehtyä sopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajan oman liittymäsopimuksen mukaista hintaa suurempia kuluja eli enemmän kuin paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Tällä hetkellä tällaisesta hinnoittelusta poikkeavia numeroita ovat lisämaksulliset palvelunumerot ja useat yritysnumerot.

Muutosten taustalla on EU:n kuluttajan oikeudet -direktiivi, joka on pantava kansallisesti täytäntöön 13.12.2013 mennessä.

Ehdotukset kesän ajan lausuntokierroksella

Työryhmän mietintö on kesän ajan lausunnoilla, ja oikeusministeriö viimeistelee lainsäädäntöön esitettävät muutokset syksyn 2013 aikana. Todennäköistä on, että syksyn aikana viimeisteltävät muutokset tulevat voimaan vasta 13.6.2014 ja muutoksia sovelletaan pääsääntöisesti vain lakien voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin.

Lue lisää:

Työryhmän mietintö

Lisätietoja:
Asiantuntija Niina Harjunheimo, puh. 09 4202 2703, sähköposti: niina.harjunheimo(at)ek.fi