Työsuojeluviranomaisten tehtäviin muutoksia – katso, minne lupahakemukset pitää nyt lähettää

14.01.2016

Työsuojeluviranomaisen tehtäviin ja toimivaltaan on tullut muutoksia vuoden 2016 alusta. Muutokset vaikuttavat siihen, mistä yritykset neuvoja kysyvät ja minne lupahakemukset pitää vastaisuudessa lähettää.

Joitakin aiemmin alueellisen toimivallan perusteella hoidettuja tehtäviä on nyt keskitetty muutamien AVIen työsuojelun vastuualueiden tehtäviksi.

– Yritysten on tärkeä tietää, mistä AVIsta neuvoja kysyy ja minne mikäkin lupahakemus pitää lähettää. Erityisesti, jos asialla on kiire, johtava asiantuntija Riitta Wärn EK:sta sanoo.

Etelä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue hoitaa vuoden 2016 alusta koko maan alueella poikkeusluvan myöntämisen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetusta nosturin kuljettajan pätevyydestä.

Lounais-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue hoitaa koko maan alueella työaikalain (605/1996) 14, 26 ja 36 §:ssä mainittujen lupien ja poikkeuslupien käsittelyn.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn työsuojelun vastuualue vastaa koko maan alueella eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista annetun lain (684/2015) 2, 4, 10, ja 12 §:ssä säädetyistä pätevyyksistä, luvista ja rekistereistä.

Itä-Suomen AVI hoitaa koko maan alueella nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 15 §:ssä mainittujen poikkeuslupien käsittelyn sekä nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annetun valtioneuvoston asetuksen (475/2006) 8 §:ssä mainittujen poikkeuslupien käsittelyn.