Työterveyshuoltopalvelujen ALV-kohtelu muuttuu

01.10.2014

Työterveyshuoltopalveluja myyvien yritysten on syytä tarkistaa pikaisesti, ovatko niiden soveltamat arvonlisäverokäytännöt KHO:n kesällä antaman päätöksen mukaisia.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi viime kesänä päätöksen työterveyshuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta (T 2192, 9.7.2014). Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, joka myi työterveyshuoltopalveluja yritysasiakkaille.

Yhtiö käsitteli työterveyspsykologien ja -fysioterapeuttien suorittamat luennot, ryhmävalmennukset, koulutukset, esimiesvalmennukset, ryhmäkonsultaatiot, ilmapiirikyselyt ja työyhteisöselvitykset arvonlisäverosta vapautettuina terveyden- ja sairaanhoitopalveluina. Yhtiö hinnoitteli ja laskutti kyseiset palvelut erikseen varsinaisista työterveyshuoltopalveluista.

KHO:n mukaan kyseessä olevia palveluja ei ollut pidettävä arvonlisäverosta vapautettuina terveyden- ja sairaanhoitopalveluina. Yhtiön oli siten suoritettava arvonlisäveroa näiden palvelujen myynnistä.

Päätöksen perusteluissa korostetaan arvonlisäverodirektiivin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön merkitystä arvonlisäverosäännösten tulkinnassa. Palveluja ei katsottu verottomaksi, vaikka arvonlisäverolakia koskeneen hallituksen esityksen (HE 88/1993) perustelujen mukaan työterveyshuoltoa on pidetty terveyden- ja sairaanhoitopalveluna.

KHO:n päätöstä joudutaan tulkitsemaan siten, että työterveyshuollon puitteissa tehtäviä muita kuin henkilön terveydenhoitoon liittyviä toimenpiteitä ei pidetä arvonlisäverosta vapautettuina terveyden- ja sairaanhoitopalveluina.

Vaikka palvelu siis olisi Kela-korvattavaa työterveyshuollon toimintaa ja palvelujen tarjoaminen perustuisi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, sitä ei välttämättä katsota verosta vapautetuksi palveluksi.

Työterveyshuoltopalveluja myyvät yritykset joutuvat nyt tarkastamaan, ovatko heidän soveltamansa arvonlisäverokäytännöt edellä selostetun KHO:n päätöksen mukaisia.

Käytännössä KHO:n päätös tullee johtamaan siihen, että työterveyshuollon puitteissa suoritetut luennot, ryhmävalmennus, koulutus, esimiesvalmennus, ryhmäkonsultaatiot, ilmapiirikyselyt ja työyhteisöselvitykset muuttuvat ainakin pääosin arvonlisäverollisiksi, kun taas terveystarkastukset ja sairaanhoitopalvelut säilyvät arvonlisäverosta vapautettuina.

Tarkempi linjaus selviää Verohallituksen päivittäessä ohjeistuksensa, mutta työterveyshuoltopalveluja myyvien yritysten on syytä tarkistaa välittömästi, ovatko heidän soveltamansa arvonlisäverokäytännöt edellä selostetun KHO:n päätöksen mukaisia.

Lue KHO:n päätös kokonaisuudessaan