Työterveyshuoltopalvelut osin arvonlisäverollisiksi

13.05.2015

Verohallinto on julkaissut terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotusta koskevan uuden ohjeen 11.5.2015.

Merkittävin muutos aiempaan ohjeistukseen on se, että osa työterveyshuoltopalveluista katsotaan arvonlisäverollisiksi palveluiksi eikä siis enää verottomiksi terveyden- ja sairaanhoitopalveluiksi.

Uuden ohjeen mukaan työterveyshuoltopalvelujen verotuksellinen arviointi on tehtävä palvelukohtaisesti. Jos työterveyshuoltoon kuuluva palvelu ei ole yksittäisenä palveluna myytynä arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelu, se ei ole veroton palvelu myöskään osana työterveyshuoltoa. Uusi ohjeistus perustuu korkeimman hallinto-oikeuden viime kesänä antamaan työterveyshuoltopalvelujen arvonlisäverotusta koskeneeseen päätökseen (KHO 9.7.2014 T 2192).

Työterveyshuoltopalvelujen arvonlisäverotusta koskevien muutosten lisäksi uudessa ohjeessa on lukuisia pienempiä muutoksia aiempaan ohjeistukseen.

– Palveluntarjoajien on syytä huolehtia, että uudet tulkinnat otetaan pikaisesti huomioon niin palvelujen hinnoittelussa kuin esimerkiksi sopimuksissa, korostaa EK:n veroasiantuntija Mika Jokinen.