Työurat ja työhyvinvointi huomion kohteena Kaakkois-Suomessa

05.04.2012

EK, SAK ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto liikkuvat yhteisellä asialla työhyvinvoinnin parantamisen ja työurien pidentämisen puolesta. Lappeenrannassa järjestetään 18. huhtikuuta seminaari, jossa luodataan työpaikkojen ja työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi keskustellaan, miten nämä tekijät edistävät tavoitetta työurien jatkumisesta.

– On erinomaista, että näistä asioista päästään keskustelemaan yhdessä, sanoo EK:n aluepäällikkö Pirjo Hedman Kouvolasta.

Työsuojelupiirit organisoituivat hiljattain osaksi aluehallintoa, minkä on osin arveltu saattaneen etäännyttää työsuojelua työelämän arjesta. Tilaisuuden yhtenä tavoitteena onkin lisätä tietoisuutta siitä, miten uusi työsuojeluorganisaatio palvelee työpaikkojen ja yritysten tarpeita alueilla.

Maksuton seminaari on avoin yritysjohdolle, toimihenkilöille, henkilöstön edustajille, työterveyshuollon henkilöstölle sekä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. EK on lähettänyt kutsun kaikkiin jäsenyrityksiinsä Kaakkois-Suomessa. Seminaarissa kuullaan yritysesimerkkinä, miten Fazer Maikeiset Oy:ssä lisätään työhyvinvointia ja edistetään pidempiä työuria.

Työhyvinvointia voidaan johtaa määrätietoisesti

Työnantajat ovat tuoneet useissa yhteyksissä esiin, että työurien pidentäminen on välttämätöntä ja vaatii toimia laajalla rintamalla. Pidennystä tarvitaan työurien alusta, keskeltä ja lopusta.

Keskustelussa on nostettu esiin sekä ”kovia” keinoja, kuten kysymys eläkeiästä, että ”pehmeitä”, kuten työhyvinvoinnin edistäminen.

– Olennaista on, että toimenpiteet ovat tehokkaita, johtavat pidempiin työuriin eläkejärjestelmän ja kansantalouden kestävyyden varmistamiseksi sekä kannustavat työpaikoilla tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen, Hedman sanoo.

Työkykyä voidaan edistää johtamalla sitä aktiivisesti ja järjestelmällisesti työpaikalla. Toisin kuin monesti ajatellaan, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen ei ole kokoelma pehmotemppuja tai mystisiä johtamisoppeja, vaan keskeinen osa yrityksen johtamista ja paikallisen tason yhteistoimintaa.