Uuden jäänmurtajan tarjottava aitoa lisäkapasiteettia ulkomaankaupalle

02.05.2012

Liikennevirasto käynnistää uuden jäänmurtajan hankinnan tänä vuonna, koska ”Voima” poistuu lähivuosina käytöstä. Uuden murtajan tulee olla merkittävästi tehokkaampi kuin nykyinen kalusto.

EK katsoo, että uuden murtajan on oltava merkittävästi nykyisiä tehokkaampi. Sen tulee pystyä helpottamaan jäänmurtoa vaikeimmissa Perämeren olosuhteissa ja tuoda todellista lisäkapasiteettia.

Uusien murtajien hankinnassa tulee päästä mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan sekä pääoma- että operointikustannusten osalta. Hankinta tulee tehdä niin, että kilpailua lisätään niiltä osin kuin mahdollista.

Yhden uuden murtajan aiheuttama lisäkustannus on noin 7 – 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo
puh. 040 7631 482
etunimi.sukunimi@ek.fi