Uudistuva työelämä: Borealiksella kaikki lähtee luottamuksesta

04.11.2021

Borealis Polymersilla on vankka kokemus yhteisestä tekemisestä, jatkuvasta keskustelusta ja vuorovaikutuksesta. Yhtiön ensimmäinen paikallinen sopimus tehtiin jo vuonna 1986. Kaiken perusta on keskinäinen luottamus.

Vuonna 2021 Kemianteollisuus ry ja Ammattiliitto Pro järjestivät työnantajan edustajille ja henkilöstölle yhteisen kilpailun, jossa etsittiin hyviä tarinoita työpaikan yhteishengestä ja neuvottelukulttuurista. Voitto jaettiin kahdelle parhaalle eli Borealis Polymers Oy:n ja Pilkington Automotive Oy:n kilpailutöille. Borealiksen palkinnon kävivät syyskuussa pokkaamassa HR Business Partner Martina Haglund ja toimihenkilöiden luottamusmies Esa Teittinen. Heillä on monin paikoin yhtenevät käsitykset siitä, miten yhtiö menee eteenpäin hyvässä hengessä ja toisiaan tsempaten.

Mistä syntyy hyvä yhteispeli ja reilu meininki työpaikan arjessa ja henkilöstön johtamisessa?

Martina Haglund: Yhteinen tavoite ja ymmärrys omasta työpanostuksesta on elintärkeää, jotta asioita saadaan eteenpäin. Meillä käydään jatkuvasti keskusteluja mieltä askarruttavista asioista. Hyvään vuorovaikutukseen panostetaan ja kaikkiin asioihin valmistaudutaan ennakkoon huolellisesti. On myös selkeät pelisäännöt, jotka koko henkilöstö on sisäistänyt.

Esa Teittinen: Meillä ollaan aktiivisesti yhteydessä koko ajan, puolin ja toisin. Kun vuorovaikutus on aktiivista, oppii tuntemaan kollegat ja asioiden käsittely helpottuu. Kaikesta ei olla yhtä mieltä, mutta henki on se, että keskustelemalla päästään parhaaseen lopputulokseen. Tämä on todella tärkeää.

Kertokaa joku hyvä onnistuminen, josta haluatte kehua johtoa ja henkilöstöä?

Parhaat tulokset työelämässä saadaan, kun päätöksenteko on avointa, vuorovaikutus aktiivista ja asiat pohjustetaan hyvin etukäteen.

Esa Teittinen: 12 tunnin vuorojärjestelmän sopimus, joka tehtiin ajan kanssa ja huolellisesti yhdessä, on ehdottomasti hyvä asia. Siihen ei olisi päästy ilman molemminpuolista luottamusta ja positiivista tahtoa. Sopimusta on tarkasteltu yhdessä ja se on osoittanut toimivuutensa vuosien saatossa.

Martina Haglund: Mainita pitää myös korona-ajan toimenpiteemme. Emme lamaantuneet ihmettelemään asiaa, vaan ryhdyimme toimeen. Alusta asti perustettiin säännöllisesti kokoontuva koronaryhmä, joka käy läpi kaiken tarvittavan tiedon pandemiatilanteesta ja tekee tarvittavat päätökset ja toimenpiteet. Tuotantomme on koko korona-ajan toiminut keskeytyksettä – osasimme mukautua tilanteeseen.

Mitkä ovat luottamuksen rakentamisen tärkeimmät elementit?

Keskustelussa Martinan ja Esan kanssa kuulee usein käsitteet luottamus, arvostaminen ja kunnioitus. Niiden varaan on hyvä rakentaa, mutta ne eivät synny itsestään.

Martina Haglund ja Esa Teittinen:

– Luottamus syntyy arvostamisesta ja asioista keskustelemalla. Vaikeidenkin asioiden yhteydessä pitää pystyä kunnioittamaan toisiamme. Uskomme vankasti, että Borealiksella tähän on pystytty. Meillä on asiat aika hyvin.

Uudistuva työelämä -artikkelisarja