Uusi sääntely kuluttajan puhelinasioinnin kuluista voimaan kesäkuussa

04.04.2014

Kesäkuussa tulee voimaan uutta sääntelyä, jonka mukaan elinkeinonharjoittajaa saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan liittymäsopimuksen mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta. Viestintävirasto on julkaissut laskennalliseksi perushinnaksi 0,088 €/min.

Muutoksen taustalla on EU-direktiivi, jolla yhtenäistetään kuluttajansuojasääntelyä Euroopan unionissa. Uusi sääntely tulee voimaan 13.6.2014 ja sitä sovelletaan myös sopimuksiin, jotka on tehty ennen sitä.

Uudessa sääntelyssä on kyse kuluttajansuojalain 2 luvun uudesta 14 §:stä. Sen mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä kuluttajalta peritään hänen liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa vastaavan ns. laskennallisen perushinnan.

Viestintävirasto on laskenut ja julkaissut 21.3.2014 ns. laskennallisen perushinnan, joka on 0,088 €/min. Viestintävirasto laskee ja julkaisee hinnan vuosittain, seuraavan kerran maaliskuussa 2015. Ns. laskennallinen perushinta on teleyritysten vähimmäishinnoitteluun ja markkinaosuuksiin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla.

Uutta sääntelyä ei sovelleta rahoituspalvelua tai -välinettä koskeviin sopimuksiin.

Elinkeinonharjoittajan tekemää kulutushyödykesopimusta koskevalla puhelinasioinnilla tarkoitetaan 2 luvun uudessa 14 §:ssä kuluttajan puhelinyhteydenottoja, jotka koskevat esimerkiksi aiemmin tehdyn sopimuksen peruuttamista, tavaran tai palvelun virhettä tai viivästystä, sopimuksen irtisanomista tai laskutusta.

Sen sijaan sääntely ei koske tapauksia, joissa itse palvelua tarjotaan puhelimessa toimeksiantosopimuksen nojalla tai joissa on kyse lisäpalvelujen hankkimisesta. Sääntely ei myöskään koske tilanteita, joissa kuluttaja esimerkiksi tiedustelee vain myymälän aukioloaikoja.

Uuden sääntelyn noudattamista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Lue lisää: