Uusi tavaramerkkilaki voimaan keväällä – Yritysten Brändäys tehostuu

20.03.2019

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus meni maaliin kun eduskunta hyväksyi sen  5.3. ja nyt odotetaan enää tasavallan presidentin esittelyn ja voimaantulopäivän vahvistamista.

– Uusi tavaramerkkilaki sisältää lähinnä EU:n tavaramerkkidirektiivin kansallisen täytäntöönpanon sekä kansallisia muutostarpeita. Lopputulos on  moderni, digitaaliseen toimintaympäristöön istuva, selkeä ja aikaa kestävä uusi laki, joka on elinkeinoelämän mielestä onnistunut kokonaisuus, kertoo EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

Kokonaisuudistuksessa tavaramerkkijärjestelmämme perusasiat säilyvät.  Tavaramerkin yksinoikeus syntyy edelleen joko rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla merkki käytön kautta. Sitä haetaan PRH:stä ja yksinoikeus edellyttää, ettei merkkiä saa käyttää ilman haltijan suostumusta. Edelleen säilyy myös viraston suorittama tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiesteiden tutkinta viran puolesta, samoin PRH:n ylläpitämä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo.

Muistilista yritysten arkeen

Mikä sitten muuttuu? Ohessa muistilistaa keskeisistä muutoksista, jotka yrityksen syytä tiedostaa tavaramerkistä omien tuotteidensa brändäyksen tukena:

Tavaramerkin yksinoikeuden sisältö laajenee

 • Tavaramerkkiä ei saa jatkossa käyttää ilman haltijan suostumusta myöskään vertailevassa mainonnassa, toiminimenä tai sen osana ja kielletyksi katsotaan myös tavaramerkin loukkausta valmistelevat toimenpiteet.

Sähköinen asioiminen tehostuu

 • Tavaramerkin 10 vuoden suoja-aika alkaa jo tavaramerkkisuojan hakemisesta, eikä vasta rekisteröinnistä (ei kuitenkaan taannehtivaa vaikutusta)
 • Tavaramerkin hakeminen ja uudistaminen tulee jatkossa tehdä yksinomaan sähköisenä, ellei erityistä syytä paperiprosessiin (kuten tietoliikenneyhteyksissä katkos tai hakijalla ei sähköisen tunnistautumisen välineitä)
 • Hakemuksen voi jättää myös englanniksi (vaikka viraston käsittelykieli onkin suomi/ruotsi)
 • PRH edellyttämää hakemuksen korjaamiseen tulee 2 kk määräaika, jonka määräajan umpeuduttua korjaamatta jäänyt hakemus jää sillensä puutteellisilta osin ja tästä annetaan hakijan (perustuslakivaliokunnan edellyttämä) valituskelpoinen päätös. Määräajan umpeuduttua hakijalla on kuitenkin (kv-sopimuksen edellyttämä) 2 kk aika saada hakemus uudelleen käsiteltäväksi virastomaksua vastaan.

Mustavalkoisten merkkien tulkinta supistuu

 • Tavaramerkkisuojaa on jatkossa haettava kuhunkin väriin erikseen kun aikaisemmin mustavalkoinen suoja kattoi kaikki värit. Muutos ei kuitenkaan ulotu ennen lakiuudistuksen voimaantuloa koskeviin tavaramerkkirekisteröinteihin.

Merkkien graafisen esittämisen vaatimus poistuu

 • EU:n asetusuudistuksen yhteydessä luovuttiin jo EU-hakemuksen kohdalla  1.10.2017 alkaen graafisesta esittämisen vaatimuksesta ja nyt sama saatetaan voimaan myös kansallisiin tavaramerkkirekisteröinteihin. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tavaramerkkinä voidaan hyväksyä mikä tahansa merkki joka voidaan esittää tm-rekisterissä missä tahansa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa kunhan suojan kohde on määritettävissä täsmällisesti ja selkeästi. Käytännössä tämä tarkoittaa perinteisten sana- ja kuviomerkkien ohella ääni-, liike-, multimedia merkkien ja mahdollisesti myös mm. haju-/makumerkkien mahdollistumista.
 • Tämän muutoksen on perusteltu helpottavan yrityksen keinoja erottua markkinoilla, vaikkei siitä ole vielä EU-merkeistä paljoa kokemusta eikä siten oikeuskäytäntöä. Vaikka EU- ja kansallisen tavaramerkin osalta merkkiä ei tarvitse esittää enää graafisesti, tämä vaatimus säilyy kuitenkin kansainvälisessä WIPO:n rekisteröintijärjestelmässä.

Tavaramerkkiluokitukset täsmennettävä merkin uudistamisen yhteydessä

 • EU-asetuksessa on tästä jo pakottava säännös voimassa ja nyt myös kansallinen tavaramerkkijärjestelmä yhdenmukaistetaan tähän kuitenkin pitkällä siirtymäajalla ja ilman että yrityksille syntyy tästä ylimääräisiä kustannuksia. Luokitusten täsmentäminen tulee tehdä viimeistään  tm-rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä, kun asetuksessa aikaikkuna oli vain 6 kk asetuksen voimaantulosta. Tavara- palveluluokitusten täsmentämiselle puhdistetaan PRH rekisteri tarpeettomista tavaramerkeistä ja siten tehdään tilaa uusien tavaramerkkien ja toiminimien hakemiselle.
 • Luokitusten täsmentämisellä tavaramerkin suojapiiri saatetaan vastaamaan tosiasiallisesti suojattavia palveluita/tavaroita, eikä luokkaotsikko kata enää sen otsikon alla olevaa listaa automaattisesti vain otsikko kattaa vain sen kirjaimellisen tulkinnan. Täsmentäminen koskee kuitenkin vain tavaramerkkejä jotka on haettu PRH:lta ennen 1.10.2012 pelkällä luokkaotsikolla tai luokkanumerolla
 • Jos uudistaminen tulee tehtäväksi 6kk kuluessa uuden lain voimaantulosta, riittää että luokituksen täsmentäminen on tehtynä 7.kuukauden ensimmäisenä päivänä. PRH tulee avaamaan lain voimaantuloon mennessä sähköisen palvelun täsmentämisilmoituksia varten (löytyy nettisivuilta). Ja mikäli täsmennystä ei tehdä ko. aikataulussa,  tm-suoja tulee sen jälkeen määräytymään näiden täsmennettävien merkkien osalta luettelon kirjaimellisen tulkinnan mukaan.

Rekisteröintipäätöksistä valittaminen helpottuu, halpenee ja nopeutuu

 • Uudistus luo  tavaramerkin hallinnollisen menettämis- ja mitättömyysmenettelyn PRH:hon, joka on yrityskäyttäjille nykyistä tuomioistuinmenettelyä nopeampi, kevyempi ja edullisempi (Markkinaoikeuden perimä maksu rekisteripäätöksistä valittamisesta on nykyään 2050e kun PRH:n perimä maksu hallinnollisesta menettelystä tulee olemaan 400 e), muistuttaa väitemenettelyä ja on siis vaihtoehtoinen tuomioistuinprosessille.

Toiminimen estevaikutusta tavaramerkin rekisteröinnille pienennetään

 • Uudistuksessa mahdollistetaan myös toiminimen ja aputoiminimen kumoaminen sekä osittaiskumoaminen ja kuten tavaramerkkien kohdalla kumoaminen edellyttää 5v käyttämättömyysolettamaa tavaramerkiltä. Tämä  muutos tulee kuitenkin voimaan vasta 2 v siirtymäajan jälkeen antaen yrityksille aikaa sopeutua  (lain voimaantullessa toiminimi rekisterissä olevilla on 2 v aikaa täsmentää toimiala vastaamaan todellista tarvetta).  Toiminimen yleistoimiala -kirjaus eli ”kaikki laillinen liiketoiminta” on todettu aiheuttavan tarpeetonta estevaikutusta tm-rekisteröinnille jo v 2012 toteutetussa yrityskyselyssä tm-järjestelmän toimivuudesta ja nyt tätä haasteetta omalta osalta korjataan tällä muutoksella.

EU tavaramerkkien  ja yhteisömallien loukkaukset rangaistavaksi myös Suomessa  

 • Uudistuksessa korjataan myös kansallisessa järjestelmässä ollut puute, jonka mukaan EU-teollisoikeusloukkaukset ovat olleet heikommassa asemassa rangaistavuuden suhteen Suomessa verrattuna kansalliseen suojaan. Jatkossa EU-tavaramerkin ja yhteisömallin loukkaus voi tulla Suomessakin rangaistavaksi rikoksena tai rikkomuksena.

Eduskunnan käsittelytiedot ja hallituksen esitys