Väliaikainen epidemiatuki työntekijöille

Uutta väliaikaista epidemiatukea saa työntekijä, joka on palkattomalla vapaalla työstään lapsen hoitamisen takia. Tuen tarkoituksena on estää korotaudin leviämistä.

Tuen saaminen edellyttää voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta ja työnantajan todistusta palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaviruksesta. Hoidossa olevan lapsen tulee olla korkeintaan kolmasluokkalaisen ikäinen tai saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta tai pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa) lasten lukumäärästä riippumatta.

Epidemiatukea maksetaan 16.3.-13.5.2020 väliseltä ajalta.

Tukea maksetaan myös 14 vuorokauden ajan ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka on ohjattu karanteenin omaisiin olosuhteisiin ja joka joutuu tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.