Vauhtia arktisiin hankkeisiin

20.05.2014

Pohjoismaisista yritysjohtajista koostuva Arctic Economic Council (NABC) on käynnistänyt toimintansa.

Pohjoismaiden elinkeinoelämän keskusliittojen aloitteesta perustettu pohjoismaisista yritysjohtajista koostuva Arctic Economic Council (NABC) käynnisti toimintansa Kööpenhaminassa 19.5.2014. Arktisen alueen valtaisista mahdollisuuksista puhutaan paljon, mutta hankkeet etenevä erittäin hitaasti. NABC:n tehtävänä on identifioida syitä tähän ja esittää keinoja tilanteen parantamiseksi.

Aker Arcticin Mikko Niini edusti foorumilla meriteollisuutta. Hän korostaa pohjoismaista yhteisvoimaa:
–Suomi ja muut pohjoismaiset toimijat erottuvat edukseen siinä, kuinka liiketoimintaa voidaan tehdä laadusta ja ympäristövastuusta tinkimättä. Nyt jos koskaan tämä osaaminen pitää saada laajasti tietoisuuteen ja vaikuttamaan arktiseen päätöksentekoon. Pohjoista yhteistyötä tarvitaan, jotta saamme yhdessä korkeamman profiilin.

Ongelmia aiheuttaa toimintaa ohjaavien säädösten erilaisuus ja kehittymättömyys. Kun kyseessä on luonnonvarojen hyödyntäminen tai merireittien käyttö, ehtojen tulee selkeät, jotta investointipäätöksiä voidaan tehdä. Lisäksi suurta huolta aiheuttaa kehittymätön infrastruktuuri, jonka rakentaminen aiheuttaa suuria kustannuksia.

Pohjoismaisten yritysjohtajien näkemykset olivat varsin yhdensuuntaiset. NABC määrittelee nyt keskeiset haasteet ja tekee esityksiä siitä, miten arktisten hankkeiden toteuttamista voitaisiin vauhdittaa ja näin luoda lisää hyvinvointia arktiselle alueelle pohjoisen luonnon herkkyys huomioon ottaen.