Veronumero käyttöön kaikilla rakennustyömailla

13.09.2012

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava 1.9.2012 alkaen työmaalla näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero.

Uusilla työmailla veronumero on pakollinen 1.9.2012 alkaen, mutta vanhoilla työmailla (ennen 1.9.2012 alkaneilla) se on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.

Suomalaiset rakennusalan työntekijät ovat saaneet veronumeron vuoden 2012 verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron ennakkoverolipulla.

Ulkomaalaiset työntekijät saavat henkilötunnuksen ja veronumeron verotoimistoista, katso http://www.vero.fi/veronumero

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti toimittamalla työntekijöidensä henkilötunnukset sähköisesti verohallintoon, joka lähettää veronumerot työnantajalle. Samalla työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot merkitään rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rekisteristä työnantajalla tai muulla tunnistekortin antajalla on mahdollisuus varmistaa, että työntekijän ilmoittama veronumero on sama kuin verohallinnon rekisterissä.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja verohallinto ovat laatineet oppaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Oppaassa kerrotaan kattavasti tilaajan velvollisuuksista ja veronumerosta.

Opas on ilmestynyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Se on luettavissa TEM:n verkkosivuilta
sekä verohallinnon sivuilta