Vientiyritys – hyödynnäthän Access2Markets-palvelua EU:n ulkopuolisilla markkinoilla?

02.11.2023

EU:n Access2Markets-palvelu tarjoaa vientiyrityksille erinomaista tietoa, ohjeistusta ja oikopolkuja tiedon äärelle, joka helpottaa markkinoillepääsyä USA:ssa, Kiinassa, Intiassa ja muissa EU:n ulkopuolisissa maissa.

Esimerkkejä Access2Markets-sivuston tarjonnasta:

  • Ohjeistusta siitä, miten voit hyödyntää EU:n vapaakauppasopimuksia. Mukana on myös uusimpien sopimuskumppanien tiedot kuten Japani, Kanada ja Vietnam.
  • Yli sadan vientimarkkinan tullitasot ja asiakirjavaatimukset (mukaan lukien USA, Kiina ja Intia).
  • Rules of Origin Self-Assessment -työkalu (ROSA), jolla voi arvioida täyttääkö, vientituotteenne vapaakauppasopimusten tullinalennukseen vaadittavat alkuperäsäännöt.
  • Kanadan ja Iso-Britannian palveluvientiä koskevat vaatimukset.
  • Työkalu, jolla selvität osallistumismahdollisuudet USA:n, Kanadan ja Japanin julkisiin tarjouskilpailuihin.
  • Ajantasainen tieto vientimarkkinoiden kaupanesteistä.
  • Single EntryPoint -palvelu, jonka kautta yritykset voivat ilmoittaa EU:n ulkopuolisilla markkinoilla kohtaamia kaupanesteitä.

Access2Markets -sivusto on ollut käytössä kolme vuotta ja sillä on yli 6 miljoonaa käyttäjää.

Vielä enemmän saat palvelusta irti, jos osallistut sen käyttökoulutuksiin. Seuraava koulutus on tarjolla 5.12. 

EU ja jäsenmaat ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia kaupanesteiden purkamisessa ja markkinoillepääsyn helpottamisessa. Se on tuonut Eurooppaan komission arvion mukaan yli 7 miljardin euron edestä lisää vientiä.

Access2Markets-palvelu