Vuodessa suomalainen työelämä ja yhteiskunta haltuun

13.10.2015

Kotouttamiskoulutuksen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien suomen kieltä niin, että he tulevat toimeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa.

toihin2Kotouttamiskoulutus ei ole vain kielikoulutusta.  Valmennus- ja koulutuspalveluja tarjoava Spring House Oy järjestää aikuisten luku-ja kirjoitustaidon opettamisen lisäksi kokonaisvaltaista kotouttamiskoulutusta ympäri Suomen.

– Kotoutumiskoulutus ei ole pelkkää suomen kielen koulutusta, vaan siinä on yhteiskunnallisten ja työelämätaitojen opettelu suuressa roolissa, Spring House Oy:n projektipäällikkö Senni Jyrkiäinen sanoo.

Kotoutumiskoulutus kestää enimmillään reilun vuoden, riippuen kohderyhmän lähtötasosta. Sen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien suomen kieltä niin, että he tulevat toimeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa.

– Vuodessa pitää oppia valtavasti: kielellisiä, sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taitoja.

Opiskelijoina on eri-ikäisiä ja eri kansalaisuuksia. Joillakin on pakolaistausta, toiset ovat tulleet Suomeen avioliiton myötä, osa taas tulee EU:n sisältä.

– On viron- ja venäjänkielisiä, inkerinsuomalaisia, arabeja, kurdeja, thai-kielisiä, vietnamilaisia, kiinalaisia ja intialaisia.

Moduulista seuraavaan

Kun maahanmuuttaja tulee Suomeen, hän pääsee osaksi kotoutumisprosessia. Hänelle tehdään alkukartoitus, jossa muun muassa määritellään hänen kielitaitonsa ja hän pääsee koulutukseen.

Kotoutumiskoulutus koostuu yleensä erilaisista moduuleista, joita esimerkiksi Uudellamaalla on neljä. Ne ovat kokonaisuuksia, joissa tietyt teemat pyörivät koko koulutuksen ajan ja toisia teemoja syvennetään koulutuksen edetessä. Opiskelija aloittaa lähtökielitaitotasonsa mukaisessa ryhmässä tai moduulissa.

Joka moduulin jälkeen arvioidaan miten opiskelijan kielitaito on edistynyt ja voiko hän siirtyä seuraavaan moduuliin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jota päivitetään sen mukaan, kun opiskelijan kieli- ja muut taidot kehittyvät.

Työnantajat rohkaistuvat palkkaamaan maahanmuuttajia

Koulutukseen sisältyy työharjoittelujakso tai -jaksoja.

– Työharjoittelupaikassa opiskelijat tutustuvat vaikka alaan, jota he haluavat opiskella. Samalla suomenkielen taito ja työelämätaidot kehittyvät entisestään.

Jyrkiäinen pitää työharjoittelua tärkeänä sekä opiskelijalle että työnantajalle.

– Työnantajalla voi olla kynnys palkata suoraan työntekijä, jonka perehdytys vie kielellisistä syistä aikaa. Työharjoittelun kautta työnantajat rohkaistuvat ottamaan töihin maahanmuuttajia.

Jos kaikki käy hyvin, kotoutumiskoulutuksen jälkeen opiskelija on valmis siirtymään työelämään tai opiskelemaan itselleen ammatin.

Tyytyväisiä opiskelijoita

Palaute kotoutumiskoulutuksista on hyvää.

– Keskimäärin opiskelijat ovat todella motivoituneita ja tyytyväisiä siihen, mitä he ovat saaneet aikaan koulutuksessa.

Jotkut ovat tyytyväisiä, että suomen kieli sujuu niin, että voi opiskella itselleen ammatin. Joillekin koulutuksen parasta antia on se, että suomalaiset opiskelu- ja työmahdollisuudet avautuvat.

Suomen velvollisuus on auttaa

Suomeen on tullut ennätysmäärä turvapaikanhakijoita viime kuukausina.

– Tarve kotoutumiskoulutuksille kasvaa ja osallistujamäärät suurenevat. Tärkein kysymys on, miten saamme kaikki ihmiset ajallaan kotoutumiskoulutukseen?

Spring Housessakin on jo pohdittu miten vastata kasvavaan tarpeeseen.

– Me olemme miettineet tapoja, joilla kotoutumiskoulutusta voidaan uudistaa niin, että kotoutuminen on entistä nopeampaa.

Jyrkiäisen mukaan pitkällä aikavälillä Suomeen tarvitaan lisää työvoimaa.

– Lisäksi Suomella on velvollisuus auttaa humanitäärisessä kriisissä.

Teksti: Kirsi Tervamäki
viestinnän suunnittelija
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto http://www.hpl.fi/