Vuokratyöntekijät yhä tyytyväisempiä työhönsä

26.03.2012

Vuokratyöntekijät ovat entistä tyytyväisempiä työhönsä. Miltei yhdeksän kymmenestä ovat valmiit suosittelemaan vuokratyötä. Tämän osoittaa Henkilöstöpalveluyritysten Liiton tänään julkistettava tutkimus, johon vastasi yli 6000 vuokratyöntekijää. Samansisältöistä valtakunnallista tutkimusta on toteutettu vuodesta 2007 alkaen.

-Alan kriittinen menestystekijä on tyytyväinen työntekijä, toteaa Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara.

-Alan auktorisoidut yritykset haluavat toimia vastuullisesti. Olemme panostaneet vahvasti yhteisten pelisääntöjen vakiinnuttamiseen. Iloksemme ponnistelut näkyvät tämänkin tutkimuksen tuloksissa.

Tuoreessa tutkimuksessa kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi olevansa tyytyväinen työnsä sisältöön. Vuodesta 2007 tyytyväisyys työn sisältöön kokonaisuutena on noussut 57 prosentista 67 prosenttiin.

-Verrattuna kaikkien toimialojen työntekijöihin, vuokratyöntekijät ovat jopa keskimääräistä tyytyväisempiä työn sisältöön]. Tämä tulee varmasti monille yllätyksenä, kertoo Promenade Research Oy:n tutkimusjohtaja Pekka Harjunkoski.

Tutkimuksen mukaan työ asiakasyrityksessä koettiin yhä mielekkäämpänä. Entistä useammat tunsivat kuuluvansa asiakasyrityksen työyhteisöön ja saavansa arvostusta esimieheltä ja työtovereilta. Tutkimus kertoo, että työntekijöiden mielestä henkilöstöpalveluyritykset hoitavat velvoitteensa erinomaisesti. Tulokset osoittavat lisäksi, että tiedonkulku, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja työntekijän toiveiden huomioiminen ovat kehittyneet jatkuvasti ja ovat hyvällä tasolla.

Nousujohteinen trendi jatkuu myös valmiudessa suositella vuokratyötä tuttaville. Tuoreessa tutkimuksessa vuokratyötä oli valmis suosittelemaan 87 prosenttia.

Yhä useamman kokemukset vuokratyöstä ovat olleet ennakko-odotuksia positiivisemmat. Kyselyyn vastanneet kokivat myös yleisen suhtautumisen vuokratyöhön muuttuneen piirun verran positiivisemmaksi.

Henkilöstöpalveluyritykset työllistävät nopeasti

Tutkimukseen osallistuneista 67 prosenttia oli saanut töitä kahden viikon kuluessa ja jopa puolet viikon sisällä.

-Työllistämisen nopeudessa on vaikea kilpailla henkilöstöpalveluyritysten kanssa, toteaa Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara. -Alan työllistävä merkitys on suuri. Henkilöstöpalveluyrityksillä on erityinen rooli myös esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden työllistämisessä.

Tutkimuksesta

Nyt julkistettavan tutkimuksen on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton tilauksesta toteuttanut riippumaton tutkimusyritys Promenade Research Oy. Tutkimus on tehty helmikuussa 2012 henkilöstöpalvelu-yrityksessä työskentelevien keskuudessa. Vastaajia oli 6124.

Pääpiirteissään samansisältöinen tutkimus on aiemmin toteutettu vuosina 2007–2010. Tutkimusta ei tehty vuonna 2011.

Tyypillinen vuokratyöntekijä

Tiivistettynä tutkimus kertoo, että tyypillinen vuokratyöntekijä:

  • on nuori: alle 25-vuotiaita 47 prosenttia vastanneista, alle 35-vuotiaita 78 prosenttia vastanneista
  • on hyvin koulutettu: 60 prosentilla vastanneista on toisen asteen koulutus tai korkeakoulututkinto; vajaa kolmannes opiskelee edellä mainittuja tutkintoja
  • kuuluu ammattiliittoon: 47 prosenttia vastanneista
  • sai työtä viikon sisällä: 49 prosenttia vastanneista
  • tekee vuokratyötä, koska haluaa itse valita työajan ja -paikan: 44 prosenttia vastanneista
  • tekee vuokratyötä, koska haluaa lisäansioita: 34 prosenttia vastanneista
  • tekee vuokratyötä, koska uskoo että saattaisi muutoin olla ilman työtä: 52 prosenttia vastanneista
  • oli ennen vuokratyötä opiskelija tai työtön: 54 prosenttia vastanneista

Lisätietoja:
Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL
etunimi.sukunimi@hpl.fi
040 562 6466

Pekka Harjunkoski, tutkimusjohtaja, Promenade Research Oy
etunimi.sukunimi@promenade.fi
050 599 0079