Vuorotteluvapaan ehdot muuttuvat jälleen vuoden 2016 alusta

Vuorotteluvapaan ehtoja kiristetään jälleen 1.1.2016 alkaen. Muutoksia tulee vapaan enimmäiskestoon, työhistoriavaatimukseen ja vuorotteluvapaakorvaukseen pitkän työuran tehneille. Muutoin ehdot säilyvät ennallaan, muun muassa sijaisen palkkaamisen edellytykset eivät muutu.

Vuodenvaihteen muutokset perustuvat hallitusohjelman kirjaukseen, jossa vuorotteluvapaajärjestelmästä tavoitellaan 50 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.
EK on tukenut esitystä mm. seuraavista syistä:

  • Järjestelmä on kallis. Se rahoitetaan valtion varoista sekä työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuilla. Vuorotteluvapaata rahoittavat siten kollektiivisesti kaikki työnantajat riippumatta siitä, kenen työntekijät sitä käyttävät. Vapaan ajalta ansaitaan myös eläkettä.
  • Vapaalla ei ole ollut sen alkuperäisen ajatuksen mukaista vaikutusta työurien pidentymiseen.
  • Vuorotteluvapaa lyhentää työaikaa lukuisten muiden vapaiden tapaan.
  • Suomen taloustilanne edellyttää tämäntyyppisiä säästötoimenpiteitä.

Enimmäiskesto lyhenee 180 kalenteripäivään

Vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee nykyisestä 360 kalenteripäivästä 180 kalenteripäivään ja se on pidettävä yhtenä jaksona. Aikaisemmin vuorotteluvapaa oli mahdollista pitää useammassa jaksossa.

Työhistoriavaatimus pitenee 20 vuoteen

Vuorotteluvapaata hakevalta työntekijältä edellytetään vastaisuudessa 16 vuoden sijaan 20 vuoden työhistoriaa.

Pitkän työuran tehneiden suuremmasta korvauksesta luovutaan

Vuorotteluvapaakorvauksen taso on ollut pääsääntöisesti 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jonka työntekijä saisi työttömäksi jäädessään. Poikkeuksena tästä ovat olleet ne työntekijät, joilla on ollut työhistoriaa vähintään 25 vuotta. Heidän vuorottelukorvauksensa on ollut 80 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Nyt korotettu vuorottelukorvaus pitkän työhistoria tehneiltä poistuu. Kaikkien vuorotteluvapaalle jäävien korvauksen taso on siis vastedes 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta.

Miten muutoksia sovelletaan?

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2016. Muutoksilla ei ole vaikutusta ennen 1.1.2016 alkaneisiin vuorotteluvapaisiin, olivatpa ne yhdenjaksoisia tai jaksotettuja. Nämä vuorotteluvapaat jatkuvat entisin ehdoin.

Lisäksi, jos vuorotteluvapaasta on sovittu viimeistään 31.12.2015 ja vapaa alkaa viimeistään 31.3.2016, siihen sovelletaan vanhoja sääntöjä.

On hyvä huomata, että kun laki edellisen kerran muuttui 1.9.2014, säädettiin vastaava siirtymäsäännös. Se koski ennen 1.9.2014 alkaneita vuorotteluvapaita tai vapaita, joista oli sovittu ennen 1.9.2014 ja jotka aloitettiin viimeistään 31.12.2014. Näihin vapaisiin ei sovellettu vuoden 2014 muutettuja vuorotteluvapaan ehtoja.

Ensi vuoden alusta lähtien yrityksissä voi siis olla kolmenlaisia vuorotteluvapaan ehdoilla olijoita. Ehdot vaihtelevat sen mukaan, milloin sopimus vuorotteluvapaasta on tehty ja milloin vapaa alkaa.