Vuosilomakarenssi on kumottu

30.10.2013

Vuosilomaan ja sairauteen liittyvä karenssisääntö on kumottu. Työntekijän vuosiloma on ennen kulunut työkyvyttömyydestä huolimatta seitsemän päivän ajan. Tämän jälkeen hän on voinut pyytää loman siirtämistä ja sairauslomaa.

Nyt työntekijällä on oikeus loman siirtoon ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Työpaikoilla on mietittävä, mitä selvitystä työkyvyttömyydestä vaaditaan, kenelle asiasta ilmoitetaan ja mikä sairaus lopulta oikeuttaa loman keskeyttämiseen.

Työnantaja voi aina pyytää lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestä. Monilla työpaikoilla todistusta ei edellytetä lyhyissä sairauspoissaoloissa, mutta loman aikaisissa sairauksissa todistuksen pyytämien on perusteltua. Kustannukset todistuksen hankkimisesta jäävät työntekijälle, ellei työehtosopimus muuta sano. Ulkomailla kirjoitetun todistuksen pitää olla kohtuudella työnantajan ymmärrettävissä, mikä tarkoittaa käytännössä englannin kieltä ja kansainvälisiä tautiluokituksia.

Pelkkä lääkärintodistuksen lähettäminen työpaikalle ei vielä riitä loman keskeyttämiseen. Työntekijän pitää pyytää loman siirtämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa soittoa esimiehelle. Työpaikolla on ratkaistava, kenelle pyyntö esitetään erityisesti silloin, kun esimieskin on lomalla.

Mikä tahansa sairaus ei riitä loman keskeyttämiseen. Jotta loman voisi pitää myöhemmin, työntekijän on oltava työkyvytön kaikkiin työsopimuksen mukaisiin töihin. Pienehkö fyysinen vamma voi estää manuaalisen työn, mutta ei välttämättä haittaa muissa sopimuksen mukaisissa töissä. On siis mietittävä, miten olisi toimittu, jos vamma olisi tullut lomien ulkopuolella. Jos se ei olisi tuolloin oikeuttanut sairauslomaan, se ei ole peruste myöskään loman siirtämiselle.

Lainmuutos koskee vuosilomalakiin perustuvia lomia. Lakimääräistä pitempien, työehtosopimukseen perustuvien lomien siirto määräytyy alakohtaisen työehtosopimuksen mukaisesti.

Työsuhdetohtori Mikko Nyyssölä