Yhteistyötä tarvitaan muovien poistamiseksi meristä

28.05.2018

Elinkeinoelämä pyrkii aktiivisesti löytämään keinoja muovien aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi mm. innovoimalla uudenlaisia tuotteita ja materiaaleja, osallistumalla kierrätyksen järjestämiseen ja vähentämällä tarpeettomia pakkauksia. Komission kiertotalousohjelmaan kuuluvan muovien ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävän direktiivin tavoitteena on erityisesti vähentää muoviroskan määrää merissä.

Komissio on identifioinut erilaisia tapoja vähentää muoviroskan määrää merissä ja tarkoitus on ottaa käyttöön kullekin tuoteryhmälle parhaiten sopivat keinot. Tarkastelussa on kymmenen kertakäyttöistä tuotetta ja kalastusvälineet, jotka yhdessä muodostavat 70 prosenttia roskista Euroopan merissä.

Komission ehdottamiin keinoihin kuuluvat:

  • Muovikiellot tietyille tuoteryhmille, joille on jo olemassa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tällaisia tuotteita ovat esim. pillit, kertakäyttöastiat ym.
  • Tavoitteet kulutuksen vähentämiseksi, esimerkiksi ruokapakkauksille.
  • Tuottajavastuu, jolloin tuottajat kattavat osan esim. jätteenkäsittelyn ja tietoisuuskampanjoiden kustannuksista.
  • Keräystavoitteet, joiden mukaan jäsenmaiden on kerättävä 90 prosenttia kertakäyttöisistä juomapulloista vuoteen 2025 mennessä.
  • Merkintävelvoitteet joillekin tuoteryhmille, joista selviää mm. suositeltava jätteenkäsittelytapa ja tuotteen ympäristövaikutukset.
  • Tietoisuuskampanjat, joilla pyritään kertomaan kuluttajille esim. muoviroskan ympäristövaikutuksista ja jätteenkäsittelymahdollisuuksista.

Muoviroskan kertyminen meriin on suuri globaali ongelma, johon tarvitaan tehokkaita ratkaisukeinoja. On tärkeää varmistaa, että käytettävät keinot ovat tarkoitukseen soveltuvia ja mahdollisimman tehokkaita ja että niistä aiheutuvat kustannukset jakaantuvat eri toimijoiden välille. Kuluttajakäyttäytymisellä on merkittävä rooli, samoin tehokkailla ja toimivilla jätteen keräys- ja käsittelyjärjestelmillä.

Myös elinkeinoelämällä on tärkeä rooli ratkaisujen löytämisessä. Esimerkiksi Teknologiateollisuus valmistelee jäsenyritystensä kanssa sitoumusta, joka tähtää muovi- ja muun pakkausjätteen määrän vähentämiseen. Suomalaista osaamista voidaan hyödyntää mm. muovien kierrättämisen tehostamisessa ja uusien teknologioiden kehittämisessä tai esim. uusiutuvien, biopohjaisten vaihtoehtoisten materiaalien tehokkaassa hyödyntämisessä.

Koska ongelma on globaali, on erityisen tärkeää muistaa myös kansainvälinen yhteistyö. Kansainvälisiin meriä koskeviin keskusteluihin ja sopimuksiin on muistettava ottaa mukaan myös ratkaisuhakuinen muoviroskan vähentäminen.