YK haluaa madaltaa pk-yritysten kynnystä osallistua hankintamenettelyihin

28.03.2017

Innovatiivisia tuotteita tarjoavat yritykset voivat tiedustella YK:lta etukäteen alustavan arvion siitä, millaiset läpimenomahdollisuudet yrityksen tuotteella tarjouskilpailussa voisi olla.

Monet suomalaisyritykset haluaisivat mukaan YK:n alaisten järjestöjen hankintoihin. Ongelmana on kuitenkin tähän asti ollut se, että erityisesti pk-firmat ovat kokeneet hakuprosessit raskaiksi ja byrokraattisiksi. Kuitenkaan pk-yrityksellä ei ollut mitään takeita siitä, että oma tuote edes täyttää YK:n kriteerit esimerkiksi kestävyyden näkökulmasta.

Nyt tilannetta luvataan helpottaa erityisesti innovatiivisten hankintojen yhteydessä. YK:n hankinta- ja projektiorganisaatio UNOPS on avannut Possibilities Portal -verkkopalvelun, jonka kautta pk-yritys voi tiedustella YK:lta alustavaa ennakkotuntumaa siitä, onko omalla tuotteella riittävää uutuusarvoa ja voiko sille löytyä kysyntää YK:n piiristä. UNOPS lupaa vastata sellaisille yrityksille, joissa se näkee YK:n kannalta kiinnostavaa innovaatiopotentiaalia.

Alustavan arvion saaneet yritykset voivat sen jälkeen päättää, lähteekö se tekemään tarjousta varsinaisen virallisen hankintaprosessin kautta.

Possibilities Portal (http://www.unops.org/possibilities)

  • Mahdollisuus kysyä alustavaa palautetta siitä, täyttääkö yrityksen tuote, palvelu tai muu ratkaisu YK:n kriteerit innovatiivisuuden ja kestävyyden näkökulmasta
  • Ehdotusten luottamuksellinen käsittely
  • Ei aikarajoituksia tai ehdotusten määrärajoituksia
  • Ei tarjoa rahoitusta eikä takaa hankinnan toteutumista

Lue suomenkielinen esite.

Lisätietoja myös Finpron sivuilta: Kehittyvien markkinoiden kasvuohjelma.