Yritys: hyödynnä EU:n elpymispaketin tarjoamat rahoitus- ja vientimahdollisuudet

02.02.2022

EU:n elpymisrahoitus konkretisoituu nyt myös yrityksille. Suomessa yritykset pääsevät hakemaan rahoitusta niin Business Finlandin kuin esimerkiksi TEM:in kautta. Lisäksi ne hyötyvät lisäkysynnästä, kun julkinen sektori käynnistää hankintoja EU-rahoituksen turvin. Vientiyritysten on mahdollista osallistua vastaaviin kilpailutuksiin myös muissa EU-maissa.

Yritysten rahoitushakuja auki Business Finlandissa

Suomi on ristinyt EU-elpymisrahoitusta koskevan investointisuunnitelman Kestävän kasvun ohjelmaksi. Sen tavoitteena on vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Rahoitusta kohdennetaan mm. ilmastoa ja ympäristöä tukeviin hankkeisiin sekä digitalisaation vauhdittamiseen.

Ensimmäiset yritysrahoitushaut avattiin kesällä 2021. Rahoitushakuja suunnataan eri toimialoille ja eri kokoisille yrityksille.

Tällä hetkellä auki olevissa hauissa tuetaan mm. energiainvestointeja sekä innovaatioita, jotka liittyvät vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja kasvuyritysten vihreään siirtymään. Rahoitusta on saatavilla myös akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeisiin. Nämä rahoitushaut toteutetaan Business Finlandin kautta, joka myöntää ohjelmasta 530 miljoonaa euroa rahaa vuosien 2021‒2023 aikana.

Lisätietoa yritysrahoitushauista on saatavilla Business Finlandin ja myös työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta.

Bisnesmahdollisuuksia myös muissa EU-maissa

Suomalaisyritykset voivat tarjota ratkaisuja mm. vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseen myös muissa EU-maissa, kun ne toteuttavat omia kansallisia suunnitelmia EU-elpymisrahoituksen käytöstä. Konkreettisesti kyseeseen tulevat mm. julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut.

Markkinamahdollisuuksien tunnistamiseen kannattaa hakea apua Team Finland -verkostolta. Esimerkiksi Business Finland on avannut tätä varten erityisen projektitoimiston, joka auttaa Berliinistä käsin suomalaisyrityksiä löytämään bisnesmahdollisuuksia eri EU-maissa. Lisätietoa saa osoitteista hannele.halmetoja[at]business.finland.fi ja k-m.poljatschenko[at]businessfinland.fi.

Kannattaa hyödyntää  myös Suomen edustustojen palveluita tiedonhankinnassa ja ovien avaamisessa sekä käyttää Team Finlandin Market Opportunities -palvelua.

EK ajaa avointa kilpailua ja tarkkaa rahankäytön valvontaa

Jotta suomalaisyritykset pääsevät kiinni muiden EU-maiden julkisiin hankintoihin, on kilpailutusten oltava aidosti avoimia ja reiluja, korostaa elpymisrahoituksen valmistelua alusta alkaen seurannut johtava asiantuntija Janica Ylikarjula:

”Toivomme yrityksiltä palautetta matalalla kynnyksellä, mikäli havaitsette tätä koskevia epäkohtia jossain päin Eurooppaa. Viemme tiedon ongelmista oikeille päättäjille ja valmistelijoille”.

”Olemme peräänkuuluttaneet myös rahankäytön tiukkaa seurantaa ja valvontaa, jotta kaikki maat käyttäisivät elpymisrahoituksen alkuperäisten tavoitteiden ja EU-kriteerien mukaisesti. Komissio onkin ottanut askelia tähän suuntaan”, Ylikarjula kertoo.

Komissio esimerkiksi velvoittaa jäsenmaat julkaisemaan kansalliset rahankäyttösuunnitelmat keskitetyllä verkkosivustolla, joista yritykset saavat lisätietoa mm. käynnistettävistä tarjouskilpailuista. Suunnitelmien valmistuessa ne löytyvät Euroopan komission sivustolta (valitse maa -> Operational Arrangements).

Samoin on käynnistetty Recovery and Resilience Scoreboard -nimeä kantava seurantajärjestelmä, jonka puolesta myös EK on vaikuttanut yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa.