Yritys, kerro miten kaupparekisteriä pitäisi uudistaa

Luotettavan yritystiedon saatavuus ja tietojen sujuva rekisteröinti ovat kilpailutekijöitä Suomelle.

Suomessa uudistetaan parhaillaan lainsäädäntöä kaupparekisteristä. Kaupparekisteri on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämä virallinen ja julkinen rekisteri, jonka tehtävänä on tarjota luotettavaa yritystietoa elinkeinoelämän, viranomaisten ja kansalaisten käyttöön.

Kaupparekisteriin kirjataan perustiedot yrityksestä ja sitä edustamaan kelpoisista henkilöistä, yhteisön säännöistä, pääomasta ja perustamisasiakirjoista.

Rekisterin perustehtävä ei ole muuttunut vuosien saatossa, mutta sen sijaan tavat käyttää yritystietoa ovat radikaalistikin. Yritystietoa tarvitaan entistä enemmän myös kansainvälisesti. Luotettavan tiedon saatavuudella ja sujuvalla rekisteröinnillä on iso merkitys kilpailukyvylle.

Menettelyt sujuviksi, asiointi sähköiseksi

Lainsäädännön uudistamistyötä johtaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), jonka asettama työryhmä sai hiljattain valmiiksi väliraporttinsa. Siinä hahmotellaan alustavia ehdotuksia kaupparekisterin palvelujen kehittämiseksi.

EK:sta työryhmässä on mukana asiantuntija Hannu Ylänen.

– Uudistuksen tavoitteena on keventää rekisteröintimenettelyä ja kannustaa yrityksiä ilmoittamaan tietonsa sähköisesti.

– Työryhmä laatii tämän vuoden loppuun mennessä ehdotuksen rekisterin kehittämistavoitteista, toimintaperiaatteista ja rahoitusmallista. Se arvioi myös, miten perusrekisterejä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä, etenkin kaupparekisterilakia ja yritys- ja yhteisötietolakia pitäisi muuttaa, Hannu Ylänen selvittää.

Väliraportissa ehdotetaan muun muassa seuraavaa:

  • Ilmoitusten käsittely automatisoidaan yksinkertaisissa asioissa, kun ilmoitus tehdään sähköisesti.
  • Ilmoitukseen vaadittavien liitteiden määrä minimoidaan.
  • Kannustetaan hinnoittelulla tietojen ajantasaisuutta ja sähköistä asiointia.
  • Arvioidaan, millä aikataululla voidaan siirtyä kokonaan sähköiseen asiointiin.
  • Lisätään asiakkaan mahdollisuuksia tutkia toiminimen rekisteröitävyys ennakolta ja mahdollistetaan toiminimen hallinnollinen kumoaminen.

Osallistu verkkokeskusteluun!

Työryhmä haluaa kuulla nyt yritysten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä kaupparekisterin kehittämisestä.

Parhaillaan on käynnissä kaikille avoin verkkokeskustelu, jossa voi kommentoida työryhmän hahmottelemia ehdotuksia tai esittää omia ehdotuksia. Keskustelu on jaettu kolmeen aihealueeseen: rekisteröintimenettelyjen keventämiseen, kaupparekisterin tietojen hyödyntämiseen muissa viranomaisissa sekä rekisterin luotettavuuden ja ajantasaisuuden parantamiseen.

EK kannustaa yrityksiä osallistumaan ja vaikuttamaan kaupparekisterin kehittämiseen. Keskustelu on avoinna perjantaihin 10.6. saakka osoitteessa http://www.vaikuta-lakiin.fi/

Tutustu työryhmän ehdotuksiin väliraportissa (pdf)