Yritys – oletko törmännyt investointiluvituksen karikoihin?

30.08.2022

Haluamme kuulla sinun yrityksesi kokemuksia: mitä epäkohtia ympäristöä ja rakentamista koskevassa lupakäsittelyssä tai niiden valitusmenettelyissä on?

EK on tarttunut lupabyrokratian epäkohtiin – viranomaisten lupakäsittelyn prosessi on auttamattoman hidas ja raskas. Yrityksille aiheutuu myös kohtuuttomia lisäviivästyksiä runsaista valituksista.

Ajamme Suomeen isoa reformia, jolla sujuvoitettaisiin investointiluvituksen prosesseja ja lyhennettäisiin käsittelyaikoja. Tätä varten haemme kentän kokemuksia ja näkemyksiä.

Haluatko kertoa meille luottamuk­sel­lisesti kokemuksistasi, jotka liittyvät ympäristö­lupien hakemiseen, ympäristö­vai­ku­tusten arviointeihin, rakennuslupiin tai kaavoitusp­ro­sessiin? Tai näihin liittyviin valituksiin?

Täytä tähän verkkolomakkeeseen lyhyesti ja vapaamuotoisesti

  • millaiseen investointiin / yrityshankkeeseen sinun lupakokemuksesi liittyy

  • mihin ongelmakohtiin hankkeenne törmäsi (esim. pitkä ajallinen kesto, eri viranomaisten välinen heikko yhteistyö, sähköisen asioinnin puute, valitusprosessi tai muuttunut päätös tuomioistuimessa).

Vastauksia hyödynnetään vain taustaksi, jotta osaamme huomioida yritysten tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.