Yritys, tule arvioimaan yliopistojen työelämäyhteistyötä

20.01.2016

EK rohkaisee jäsenyrityksiään osallistumaan työpajoihin, joissa arvioidaan yliopistojen onnistumista työelämäyhteistyössä. Työpajat järjestetään maaliskuussa viidellä eri paikkakunnalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt arvioinnin yliopistouudistuksesta, ja samassa yhteydessä punnitaan myös yliopistojen onnistumista yhteistyössä työelämän kanssa.

Ministeriö järjestää maaliskuussa eri puolilla Suomea viisi työpajaa, joihin yritykset ovat tervetulleita osallistumaan!

Näkemyksiä työelämäyhteistyöstä on jo kerätty yliopistojen johdolta ja henkilöstöltä, mutta niitä halutaan täydentää yritysten antamalla palautteella.

Yrityksiltä kysytään työpajoissa muun muassa:

  • Miten yliopistojen toiminta on muuttunut yrityksiin päin? Ovatko esimerkiksi reagointiherkkyys ja joustavuus lisääntyneet?
  • Miten työelämäyhteistyö on kehittynyt?
  • Miten hyvin koulutus ja tutkimus vastaavat työelämän tarpeisiin?
  • Onko jotakin yrityksille tärkeää jäänyt uudistamatta?
Työpajat järjestetään maaliskuussa seuraavilla paikkakunnilla:

  • Oulu 1.3. klo 9-12
  • Turku 2.3. klo12-15
  • Tampere 8.3. klo13-16
  • Jyväskylä 9.3. klo13-15
  • Joensuu 16.3.klo 13-16

Ilmoita osallistumisestasi EK:n koulutuspolitiikan asiantuntijalle Marita Aholle, sähköposti: marita.aho(at)ek.fi tai puh. 040 768 3647.

Yliopistojen oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen asema uudistettiin vuonna 2010. Tavoitteena oli, että yliopistot pystyvät reagoimaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin.

Yliopistoille annettiin mahdollisuus monipuolistaa rahoituspohjaansa ja kilpailla kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta. Niitä rohkaistiin tekemään yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Lisäksi haluttiin kannustaa resurssien kohdentamista huippututkimukseen ja strategisiin painoaloihin. Pyrkimyksenä oli vahvistaa tutkimus- ja opetustoiminnan laatua, vaikuttavuutta ja yliopistojen roolia innovaatiojärjestelmässä.