Yritys – vaikuta julkisia hankintoja koskevaan kansalliseen strategiaan

20.02.2020

Hankinta-Suomi laatii parhaillaan Suomelle yhteistä kansallista hankintastrategiaa. Yrityksillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa strategiaan osallistumalla maaliskuussa 2020 järjestettäviin keskustelutilaisuuksiin. EK kannustaa jäsenyrityksiään osallistumaan tilaisuuksiin ja vaikuttamaan hankintastrategiaan.

Hankinta-Suomi on Valtiovarainministeriön ja Suomen kuntaliiton yhteinen toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on laatia Suomelle yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia. Strategia julkaistaan syksyllä 2020. Yhteistä strategiaa työstää monialainen julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta koostuva Hankinta-Suomi -foorumi. Strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja yritysmaailman toivotaan osallistuvan työhön omalla panoksellaan.

Hankinta-Suomi järjestää maaliskuussa 2020 alueellisia keskustelutilaisuuksia, joihin toivotaan yritysten aktiivista osallistumista. Keskusteluissa pääsee ottamaan kantaa hankintojen kehittämisen tavoiteluonnoksiin, tuomaan alueellista näkemystä kokonaisuuteen ja tekemään ehdotuksia strategian sisältöön. Keskusteluiden tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden suuntaamiseksi ja tarkentamiseksi. Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi. Ensimmäisten keskustelutilaisuuksien ilmoittautumisaika päättyy 24.2.2020, joten toimithan nopeasti!