Yrityssalaisuudet uuden lautakunnan käsittelyyn – EK vastustaa

26.11.2014

Jos oikeusministeriön kaavailut toteutuvat, vuoden vaihteessa aloittaa toimintansa uusi lautakunta, joka ryhtyy käsittelemään yrityssalaisuuksiin ja yritysvakoiluun liittyviä asioita. Lautakunnan toiminta liittyy turvallisuusselvityksiin, joita suojelupoliisi tekee työnhakijoiden taustoista yrityksille. EK vastustaa uutta lautakuntaa, joka lisäisi byrokratiaa ja hidastaisi turvallisuusselvityksiä.

Tammikuussa tulee voimaan uusi turvallisuusselvityslaki. Sen mukaan suojelupoliisin on ennen asian ratkaisua pyydettävä asiasta lautakunnalta lausunto. Lautakunta joutuisi pohtimaan, onko yrityksellä liikesalaisuuksia, joita lailla on tarkoitus suojata, voiko yritykseen kohdistua yritysvakoilua ja olisivatko salaisuudet vaarassa, jos rekrytointi tehtäisiin.

Lautakunnassa istuisi muun muassa palkansaajajärjestöjen ja ministeriöiden edustajia. Yrityssalaisuudet, joista on tähän asti voitu keskustella luottamuksella suojelupoliisin kanssa, tulisivat lautakunnan jäsenten punnittaviksi.

Oikeusministeriö on ollut haluton kertomaan, miten yritysten tärkeät intressit suojattaisiin uudessa järjestelmässä. Lautakunnan perustamista on muutenkin leimannut poikkeuksellinen salamyhkäisyys. Lausuntojen antamistehtävää ei käsitelty lainkaan normaalissa lainvalmisteluprosessissa, vaan se lisättiin lakiin viime tingassa oikeusministeriön aloitteesta. Asianosaisille ei kerrottu lisäyksestä eikä heitä kuultu.

On selvää, että tällaisella lautakunnalla ei ole toiminnan edellytyksiä eikä sille ole tarvetta. Järkevä toiminta on mahdotonta jo aikataulusyistä. Turvallisuusselvitystä pyydetään rekrytoinnin loppuvaiheessa ja suojelupoliisi pystyy antamaan selvityksen jopa samana päivänä. Lautakunta ei pystyisi kokoontumaan yritysten tarpeiden mukaan.

Lautakunta kasvattaisi yritysten hallinnollisia rasituksia ja kustannuksia, vaikka hallitus on luvannut, että niitä ei nyt lisätä. Julkiselle sektorille tulisi uusi toimija, kun entisiäkin pitäisi vähentää. Lautakuntaan liittyvät ongelmat voidaan torjua siten, että lautakuntaa ei aseteta ja sitä koskevat säännökset kumotaan.

 

Kuva: 123rf.com, scyther5