Yritysten korkeakouluyhteistyö luupin alla

20.09.2016

Koulutusta halutaan saada lähemmäs työelämää ja tutkimustuloksia kaupallistaa nykyistä nopeammin. Tätä edistääkseen EK kerää ideoita ja palautetta yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä.

EK lähestyy noin 3 000 jäsenyritystään otantaan pohjautuvalla kyselyllä, jossa pyydetään näkemyksiä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyöstä yritysten kanssa. Lisäksi on avattu kaikille avoin kyselylinkki.

– Toivottavasti mahdollisimman moni yritys vastaa syyskuun loppuun asti avoinna olevaan kyselyyn. Aihe on korkealla maan johdonkin agendalla. On tärkeää, että EK:n välityksellä saada yritysten näkemykset hallituskauden puolivälitarkasteluun, asiantuntija Marita Aho kannustaa.

Vaasaan uusi yhteistyöverkosto

Pohjanmaalla yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöhön panostetaan aivan uudella tavalla. Siellä otetaan käyttöön yhteistyöalusta, Vaasa Network, joka tuo yhteen Vaasan alueen yritykset, korkeakoulut, korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet osaajat.  Alustan toimittaa Me2We Oy.

– Palvelussa on mukana 4 500 korkeakoulutettua osaajaa, joista 3 000 etsii aktiivisesti työ, harjoittelu-, lopputyö- ja projektityömahdollisuuksia. Yritykset voivat etsiä osaajia mm. koulutuksen, työhistorian, kielitaidon ja osaamisen perusteella, kertoo toimitusjohtaja Petri Tuomela.

Palvelu avaa yrityksille ovet myös korkeakoulujen kursseille. Palvelun kautta yritykset voivat hyödyntää korkeakouluopiskelijoiden joukkoälyä uusien tuotteiden ja palveluiden ideoinnissa, kehityksessä, testaamisessa ja kansainvälistymisessä.

Verkoston perustajat haluavat toimia esimerkkinä muiden alueiden toimijoille ja osoittaa uusien toimintatapojen ja yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet paikallisten haasteiden ratkaisemisessa.

EK:n kyselyn avulla on tarkoitus saada näkyviin muitakin hyviä ideoita yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistämiseksi, osaamisen kysynnän ja tarjonnan paremmaksi kohtaamiseksi sekä tutkimustulosten sujuvammaksi kaupallistamiseksi.

Lisätietoja:
Marita Aho, asiantuntija, EK, p. 040 768 3647
Petri Tuomela, toimitusjohtaja, Me2We, p. 050 414 3155